3 svar
37 visningar
da005 50
Postad: 1 maj 11:32

hur mycket vatten ska avdunsta

anta att du blandar 990g vatten med 10g salt. hur mycket vatten ska avdunsta för att salthalten i blandningen ska fördubblas? besvara frågan med hjälp av en ekvation som du tecknar och löser. 

Jag kan bara tänka mig 

10/990 = 0,01 alltså 1% av blandningen är salt. 

salthalten ska fördubblas: 20g salt / 2% salthalt? 

Smaragdalena 66751 – Lärare
Postad: 1 maj 12:58 Redigerad: 1 maj 14:25

Nej, massan  för saltet ändras inte.

Före avdunstningen har du en lösning som  består av 10 g salt och 990 g vatten.Hur många vikts-% är salt?

Det är bara rent vattensom avdunstar, saltet är kvar.

Efter avdunstningen har du en lösning som fortfarande innehåller 10 g salt, men nu är det dubbelt så många vikts-% som tidigare. Hur många vikts-% är det?

da005 50
Postad: 1 maj 13:58

vad menar du med vikts-%?

Salthalten skall mätas i vikts-% eller mass-%, d v s (massa upplöst ämne)/(massan för lösningen). Tänk på att massans lösning inte är 990 g.

Svara Avbryt
Close