Hilal_58 1
Postad: 19 nov 21:49 Redigerad: 19 nov 21:52

Vad händer om riksbanken höjer styrräntan?

Jag vet bara att om riksbanken höjer styrräntan så leder det till att hushållen konsumerar mindre. Men vet inte varför.

efter det har jag svårt att fortsätta.

Teraeagle 19738 – Moderator
Postad: 20 nov 20:15

Man kan lite förenklat säga att styrränta är den ränta som bankerna betala för att låna pengar av Riksbanken. Om det blir dyrare för bankerna att låna pengar så kommer de i sin tur att kräva högre räntor av oss ute i samhället (hushåll, företag) när de lånar ut pengarna vidare. Blir det dyrare att låna leder det till konsekvenserna du nämner, att hushållen spenderar mindre. Det ska då sänka efterfrågan i ekonomin, vilket i sin tur har en dämpande effekt på priserna (färre prishöjningar, fler reor etc.). Det är det man vill åt med höjning av styrräntan, att priserna inte ska öka så mycket (inflation).

Svara Avbryt
Close