1 svar
28 visningar
Sandra_07 6
Postad: 19 mar 22:53

HUR påverkas enzymerna av temperatur och PH-värdet?

Hej! Jag skriver en laboration om nedbrytning av laktos i mjölkprodukter med hjälp av enzymet laktas. Jag har kommit till delen diskussion och slutsats där jag nu ska berätta om någon felkälla som kan ha gjort att labben inte gett ett ärligt resultat och hur man i så fall hade kunnat förbättra laborationen.

Vet om att det kan bero på hur enzymerna påverkas av temperaturen och PH-värdet.  Men fattar inte HUR enzymerna påverkas av temperaturen och PH-värdet.  Har läst och kollat men förstår fortfarande inte till hundra procent. 

Teraeagle 20191 – Moderator
Postad: 20 mar 12:49

pH-värdet påverkar sura och basiska sidogrupper i proteinet/enzymet, dvs de kan ta upp eller avge vätejoner. Det påverkar om de är laddade eller oladdade vilket i sin tur ändrar på kraftsituationen mellan sidogrupperna. Resultatet blir att enzymets form ändras. Det är viktigt att enzymet har rätt form för att kunna katalysera en viss reaktion.

Temperaturen påverkar också strukturen. Högre temperatur innebär större rörelse hos atomerna, dvs bindningar kan lättare brytas och därmed fås en annan struktur.

Svara Avbryt
Close