1 svar
66 visningar
Tiima 7
Postad: 23 dec 2020

Hur räknar man ut säkerhetsmarginalet?

Fråga: Utifrån nollpunkten ovan, vilken omsättning får du om du vill ha en säkerhetsmarginal på 500 kunder under första året?

 

Nollpunkten är 5175

Fasta kostnader: 207 000

Försäljningspris: 50kr/st

Rörlig kostnad 10kr/st

 

Hur kan jag utgå från dessa för att lösa frågan ?

mag1 Online 1168
Postad: 23 dec 2020

Omsättningen behöver vara så stor att intäkten (justerad för den rörliga kostnaden) från försäljningarna är tillräckligt stora för att betala de fasta kostnaderna - trots att köpen från 500 kunder uteblir. D.v.s. omsättningen behöver en  säkerhetsmarginal på 500 kunder.

Nollpunkten (eller break even på engelskan) får inte underskridas, så detta får du även tänka på när du beräknar omsättningens storlek.

Svara Avbryt
Close