13 svar
46 visningar
detrr är nöjd med hjälpen!
detrr 1967
Postad: 13 jan 2018 Redigerad: 13 jan 2018

Hur ska jag fortsätta? Beräkna pH vid titrering?

Hej jag har börjat min uträkning, men har fastnat lite. Jag vet inte om jag har tänk rätt? 

 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Har du räknat ut substansmängden NaOH på rätt sätt? 

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018 Redigerad: 13 jan 2018

Nej det har jag inte. n(NaOH) = 2,625 * 10 ^4 mol

 

överskottet blir då 1,25*10^-5 mol

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Precis, sen verkar du ha tänkt rätt.

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

Aha okej, men jag har bara en fråga då. Varför behöver man då beräkna ut n(NaOH) överskottet om det inte är det som används? Om man visste att NaOH var i överskott kunde man väll bara ha gå direkt till koncentrationen av hydroxidjoner? 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Den andel av NaOH som inte är i överskott kommer ju att reagera med syran.

HAc(aq)+OH-(aq)Ac-(aq)+H2O(l) HAc(aq) + OH^-(aq) \leftrightarrow Ac^-(aq) + H_2O(l)

Den mängd NaOH som blir kvar i överskott kommer att höja pH-värdet. Du har ju räknat på pH utifrån överskottet, så jag vet ine riktigt vad du menar med att man inte ska använda det?

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

när jag beräknar koncentrationen av hydroxidjonerna ska jag inte ta substansmängden NaOH i överskott dividerat med den totala volymen dvs V(HAc) + V(NaOH) så att koncentrationen av OH- blir 2,94*10^-4? 

Det kunde du ha gjort om det hade varit en titrering av en stark syra med en stark bas, för då hade pH varit 7 vid ekvivalenspunkten. Nu när du titrerar en svag syra med NaOH så är lösningen basisk vid EP, och detmåste du ta hänsyn till.

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

Så koncentrationen av hydroxidjonerna är lika stor som koncentrationen av NaOH för att vi titrerar en svag syra med en stark bas? 

Nej, varifrån har du fått det?

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Tycker att frågan är oklar. Blandar du två lösningar och ska räkna ut pH, eller ska du räkna ut pH i ekvivalenspunkten vid titrering?

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018 Redigerad: 13 jan 2018

Jag titrerar ättiksyra med natriumhydroxid med  kända volymer och koncentrationer. Det de frågar efter är vad kommer pH-värdet vara när jag har titrerat. Jag antar att de menar vid ekvivalenspunkten. 

Aha, du har inte den exakta koncentrationen på HAc, utan det är den du vill beräkna! Det var något helt annat. Då vet du att koncentraionen av HAc är UNGEFÄR 0,01 M, men inte det exakta värdet.

Eid EP har du tillsatt 0,0175 mol NaOH. Det innebär att du hade 0,0175 mol HAc i 25,0 ml lösning från början. Då kan du beräkna ett mer exakt värde på koncentrationen av HAc i ursprungslösningen.

Vid EP har du en lösning som är precis likadan som den skulle ha varit om du hade löst upp 0,0175 mol NaAc i vatten. Använd dig av Kb för att beräkna pH vid EP.Vet du hur du skall göra det?

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

Jaa, taaack för hjälpen!! :) 

Svara Avbryt
Close