7 svar
966 visningar
Qetsiyah är nöjd med hjälpen
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 29 okt 2017 14:41 Redigerad: 29 okt 2017 14:55

Hur ska man göra med standardavvikelsen när man tar medelvärdet av ett antal medelvärden?

Jag har alltså tagit medelvärdet och standardavvikelsen av varje labbgrupps två försök av samma experiment (vi labbar i halvklass, så halva klassen gjorde "test1" och andra gjorde "test2". Varje labbpar utförde experimentet två gånger), och nu har jag tagit medelvärdet av alla labbgruppers medelvärden, och frågan är vad jag ska göra med standardavvikelsen... Ska jag addera dem? Ska jag ta ett medelvärde på dem?

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 29 okt 2017 14:45

Hm, går det att få en större variant av skärmdumpen?

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 29 okt 2017 14:48
Teraeagle skrev :

Hm, går det att få en större variant av skärmdumpen?

Ja, jag fixade det

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 29 okt 2017 14:56

Beskriv gärna lite kort vad labben går ut på. Jag förstår att varje grupp har gjort två olika tester med olika antal ml av en lösning (2 och 6 ml av jästlösning blandat med katalas eller?). Beroende på vad du är ute efter kan olika metoder vara bäst lämpade.

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 29 okt 2017 15:01 Redigerad: 29 okt 2017 15:05
Teraeagle skrev :

Beskriv gärna lite kort vad labben går ut på. Jag förstår att varje grupp har gjort två olika tester med olika antal ml av en lösning (2 och 6 ml av jästlösning blandat med katalas eller?). Beroende på vad du är ute efter kan olika metoder vara bäst lämpade.

Vi undersökte hur mycket syre som bildades på 2min av H2O2+katalas-->O2+H2O med olika koncentrationer av H2O2. Sen så hade klassens två labbgrupper (som sedan delas in i "labbpar", vi kan kalla det det för att undvika förvirring) olika mycket jäst också

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 29 okt 2017 15:51 Redigerad: 29 okt 2017 15:57

Det är nog smartast att räkna ut det totala medelvärdet för alla gruppers tester (med 2 ml) vid en viss H2O2-koncentration, för att sedan jämföra det värdet med motsvarande värde hos grupperna som använde 6 ml jästlösning. För 2 ml i den första gruppen skulle medelvärdet alltså bli (25+22,5+20+19,5+38+35+16)/7. Vad är förresten skillnaden på 0 och N/A samt varför finns det inga värden för grupp 1 och 2 ml?

Du fortsätter sedan med att beräkna medelvärden på motsvarande sätt för alla H2O2-koncentrationer i respektive labbgrupp. Sedan beräknar du standardavvikelserna på samma sätt, men då är det viktigt att du väljer rätt funktion i Excel. Den du ska välja heter STDEV.S medan den felaktiga är STDEV.P.

För att sedan beräkna standardavvikelsen av skillnaden mellan medelvärdena hos 2 ml och 6 ml för en viss H2O2-koncentration använder du formeln

s12n1+s22n2

s1 = standardavvikelsen för testerna med 2 ml

s2 = standardavvikelsen för testerna med 6 ml

n1= antalet mätningar med 2 ml

n2= antalet mätningar med 6 ml

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 29 okt 2017 16:13
Teraeagle skrev :

Det är nog smartast att räkna ut det totala medelvärdet för alla gruppers tester (med 2 ml) vid en viss H2O2-koncentration, för att sedan jämföra det värdet med motsvarande värde hos grupperna som använde 6 ml jästlösning. För 2 ml i den första gruppen skulle medelvärdet alltså bli (25+22,5+20+19,5+38+35+16)/7. Vad är förresten skillnaden på 0 och N/A samt varför finns det inga värden för grupp 1 och 2 ml?

Du fortsätter sedan med att beräkna medelvärden på motsvarande sätt för alla H2O2-koncentrationer i respektive labbgrupp. Sedan beräknar du standardavvikelserna på samma sätt, men då är det viktigt att du väljer rätt funktion i Excel. Den du ska välja heter STDEV.S medan den felaktiga är STDEV.P.

För att sedan beräkna standardavvikelsen av skillnaden mellan medelvärdena hos 2 ml och 6 ml för en viss H2O2-koncentration använder du formeln

s12n1+s22n2

s1 = standardavvikelsen för testerna med 2 ml

s2 = standardavvikelsen för testerna med 6 ml

n1= antalet mätningar med 2 ml

n2= antalet mätningar med 6 ml

Det är alltså "nog smartast" med din metod för att jag då inte skulle behöva beräkna medelvärdet två gånger? 

 

Ja, på tal om vilken st.dev, varför inte ta stdevP? Det jag har är ju ingen sample av något, jag har ju alla data som finns... Eller?

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 29 okt 2017 19:04 Redigerad: 29 okt 2017 19:52

"Ja, på tal om vilken st.dev, varför inte ta stdevP? Det jag har är ju ingen sample av något, jag har ju alla data som finns... Eller?"

För att medelvärdet du räknar fram inte kan anses vara den absoluta sanningen. Ifall jag upprepade experimentet och också gjorde ett halvt dussin mätningar skulle jag få ett lite annorlunda resultat. Vilken av oss har då rätt? Jämför det med ifall vi skulle mäta medelåldern hos Sveriges befolkning. Ifall vi båda räknar varenda person som finns så kommer vi att nå fram till samma resultat. Då finns det ett faktiskt, objektivt korrekt värde.

"Det är alltså "nog smartast" med din metod för att jag då inte skulle behöva beräkna medelvärdet två gånger?"

Det du vill kolla är ifall det finns en skillnad mellan att använda 2 eller 6 ml jästlösning. Däremot spelar det inte någon roll ifall man jämför resultaten från grupp 1 i den ena labbgruppen med grupp 1 i den andra labbgruppen. Ifall det finns någon betydelse vilka två värden i en serie man jämför med varandra kallas det för stickprov i par. Nu är vi mer intresserade av ifall det finns någon skillnad i resultat mellan alla mätningar vid 2 ml och de vid 6 ml. Då kallas det istället för två stickprov.

För övrigt är det bättre att använda formeln nedan när du beräknar standardavvikelsen, så glöm den jag skrev i mitt förra inlägg. Den här formeln tar hänsyn till att det är rätt få mätvärden och att det kan vara olika antal mätningar mellan labbgrupperna vid en viss H2O2-koncentration.

s=(n1-1)s12+(n2-1)s22n1+n2-2

Svara Avbryt
Close