10 svar
128 visningar
joculator är nöjd med hjälpen

Hur skall man tolka "per år"

Hur skall man tolka "per år"? Som tex i texten "skall utföras 10 gånger per år".
Skall det tolkas som:

a. 10 gånger per kalenderår    (tex  2018-01-01  till 2018-12-31)
b. 10 gånger per 12 månadersperiod   (tex 2018-06-02 till 2019-06-01)

Vilken kontext?

Laguna 13452
Postad: 19 aug 2020

Det vet man inte utan mer bakgrundsinformation, eller ens då.

Qetsiyah Online 5094 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 19 aug 2020 Redigerad: 19 aug 2020

Förnya målarfärg eller klippa buskage och andra fysiska underhållsarbeten är säkert b), medan formalia och juridiska saker är (men inte alltid) på kalenderår. 

"Utföras" låter som det förstnämnda.

Låter som en typisk sak man definierar själv så att det framhäver det man vill påvisa (inte minst om man har en politisk agenda). Ser värdena bättre ut med ett kalenderår så väljer du det.

JohanF 2036
Postad: 19 aug 2020

”Skall utföras 10 ggr per år” handlar ju oftast om underhållsintervall eller företeelser där det är frekvensen som är viktig, inte fasen.
Då spelar skillnaden mellan tolkningarna mindre roll.

ja, fast i det fall jag tänker på är tolkningen helt avgörande.

För att ha status som 'tävlande' måste man vara med på 10 tävlingar per år. 'tävlande' får vissa fördelar i klubben.
Om någon är med på 10 tävlingar i januari så kommer de olika tolkningarna ha betydelse för personen i mars året efter. 

Jag tror att det är bäst att vi skriver tydligare vad vi egentligen menar eftersom det inte verkar vara helt självklart. Problemet är bara att det är en process att ändra på  detta eftersom det står i stadgarna och de ändrar man inte på så lätt. Men allt går. Det här är ju bara ett förtydligande.

Tack alla som svarat och visat att det inte är självklart!

JohanF 2036
Postad: 19 aug 2020
joculator skrev:

ja, fast i det fall jag tänker på är tolkningen helt avgörande.

För att ha status som 'tävlande' måste man vara med på 10 tävlingar per år. 'tävlande' får vissa fördelar i klubben.
Om någon är med på 10 tävlingar i januari så kommer de olika tolkningarna ha betydelse för personen i mars året efter. 

Jag tror att det är bäst att vi skriver tydligare vad vi egentligen menar eftersom det inte verkar vara helt självklart. Problemet är bara att det är en process att ändra på  detta eftersom det står i stadgarna och de ändrar man inte på så lätt. Men allt går. Det här är ju bara ett förtydligande.

Tack alla som svarat och visat att det inte är självklart!

Just det!

I ett sånt sammanhang så måste ”per år” förtydligas, som du säger. Brukar ju vara antingen kalenderår (vilket jag skulle tolka det som, om det inte framgår på annat sätt), eller räkenskapsår (typ säsong, när man måste förnya sitt årsmedlemsskap eller liknande).

Randyyy 418
Postad: 19 aug 2020

I min mening kan jag tycka att om ett kriterie är att tävla 10 gånger per år så betyder det att du måste ha deltagit 10 gånger på ett kalender-år dvs 10 gånger 2020 om du ska ha statusen 'Tävlande'.  Kontext är viktigt eftersom pratar du blommor eller medicin så vattnar du eller tar din medicin beroende på när du planterade dem eller påbörjade din behandling. Men just det med tävlande så är jag övertygad om att 10 gånger per år är bundet till ett kalenderår. Alternativt kan du kontakta föreningen och be de klargöra det om möjligt.

Magister Dixit 97
Postad: 19 aug 2020
joculator skrev:

ja, fast i det fall jag tänker på är tolkningen helt avgörande.

För att ha status som 'tävlande' måste man vara med på 10 tävlingar per år. 'tävlande' får vissa fördelar i klubben.
Om någon är med på 10 tävlingar i januari så kommer de olika tolkningarna ha betydelse för personen i mars året efter. 

Jag tror att det är bäst att vi skriver tydligare vad vi egentligen menar eftersom det inte verkar vara helt självklart. Problemet är bara att det är en process att ändra på  detta eftersom det står i stadgarna och de ändrar man inte på så lätt. Men allt går. Det här är ju bara ett förtydligande.

Tack alla som svarat och visat att det inte är självklart!

Hur formuleringen ska tolkas är inte lätt att svara på eftersom läsaren och skribenten kan uppfatta formuleringen olika. Här är det alltså frågan om en juridisk tolkning av en förenings stadgar och i den delen brukar beslutande organ, enligt samma stadgar, ha tolkningsföreträde.

Jag skulle själv tolka "per år" som ett kalenderår i det här sammanhanget, eftersom stadgarna ska gälla lika för alla medlemmar. Därmed verkar det mindre lämpligt att låta ett år ha olika start- och slutpunkter för olika medlemmar.

När det gäller lagstiftning har du lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Den lagen träffar dock inte föreningsstadgar.

I det sammanhanget måste det vara per kalenderår.

Svara Avbryt
Close