17 svar
334 visningar
solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 16 apr 2020 20:28 Redigerad: 16 apr 2020 20:38

Hur skriver man en balanserad kemisk formel/reaktion i den uppgiften (exempel 10)

Så här tänkte jag : 

 en tvåprotonig saltsyra är H2SO4 

Denna reagerar med NaOH. 

NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H3O 

Att det står Na2SO4 beror på att Na har laddningen + 

och SO4 har laddningen -2 . 

Att det står H3O beror på att saltsyran har gett bort 2 protoner som då också reagerat med OH- . 

——111

Enligt boken ska det stå H2O och Inte H3O
Vart försvinner det andra ”H” 

Det finns ju en H2SO4 och ”OH” 

Borde det inte bli H3O ? varför ska det vara H2O? Vart försvinner den andra H?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 16 apr 2020 23:03
solskenet skrev:

Så här tänkte jag : 

 en tvåprotonig saltsyra är H2SO4 

Denna reagerar med NaOH. 

NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H3O 

Att det står Na2SO4 beror på att Na har laddningen + 

och SO4 har laddningen -2 . 

Att det står H3O beror på att saltsyran har gett bort 2 protoner som då också reagerat med OH- . 

——111

Enligt boken ska det stå H2O och Inte H3O
Vart försvinner det andra ”H” 

Det finns ju en H2SO4 och ”OH” 

Borde det inte bli H3O ? varför ska det vara H2O? Vart försvinner den andra H?

För det första: Det finns ingen saltsyra alls i den här uppgiften. Det handlar om svavelsyra.

NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H3O 

Den här reaktionsformeln är fel. Den ä rinte balanserad, och den innehåller en produkt som är fel - det är en neutralisation, och det innebär att hydroxidjoner reagerar med oxoniumjoner så att det bildas vatten. Jag tycker inte om skrivsättet i den här uppgiften - bort med åskådarjonerna, så att man kan se vad som händer!

Enligt boken ska det stå H2O och Inte H3O
Vart försvinner det andra ”H” 

Det finns ju en H2SO4 och ”OH” 

Borde det inte bli H3O ? varför ska det vara H2O? Vart försvinner den andra H?

Svavelsyra är en tvåprotonig syra. Det betyder att den kan avge två stycken vätejoner, som kan reagera med t ex hydroxidjoner. Det behävs 2 NaOH för att balansera 1 H2SO4. På det sättet får du också lika många natriumjoner på båda sidor. Inga väten försvinner. Det bildas vatten.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 16 apr 2020 23:24

Förstår inte direkt vad du menar här, kan förklara det en gång till? 

”Det behävs 2 NaOH för att balansera 1 H2SO4. På det sättet får du också lika många natriumjoner på båda sidor. Inga väten försvinner. Det bildas vatten.”

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 16 apr 2020 23:44

Du har ju reaktionsformeln (summaformeln) i lösningen. Vad är det du inte förstår med den?

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 19 apr 2020 17:38

vad händer med den tredjevätejonen som inte reagerar alls?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 19 apr 2020 20:27
solskenet skrev:

vad händer med den tredjevätejonen som inte reagerar alls?

Vilken tredje vätejon? Det finns 4 väten totalt. Innan reaktionerna finns två stycken i var sin hydroxidjon och två i svavelsyran. Efteråt finns de i två vattenmolekuler, två i varje. Vilket av vätena menar du?

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 19 apr 2020 21:04

Hur regarerar NaOH och H2SO4?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 19 apr 2020 23:24

NaOH(s) => Na+(aq) + OH-(aq)

H2SO4(aq) + H2O => HSO4-(aq) + H3O+(aq)

HSO4-(aq) + H2O <=> SO42-(aq)+H3O+(aq)

H3O+(aq) + OH-(aq) <=> 2 H2O

summaformel

2 NaOH(aq)+H2SO4(aq) => Na2SO4(aq) + 2 H2O

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 20 apr 2020 13:36

”HSO4-(aq) + H2O <=> SO42-(aq)+H3O+(aq)

H3O+(aq) + OH-(aq) <=> 2 H2O

summaformel

2 NaOH(aq)+H2SO4(aq) => Na2SO4(aq) + 2 H2O

 

Vad betyder  ”  < -> ”? 

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 20 apr 2020 13:56

<=> betyder att det är en jämvikt.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 20 apr 2020 14:01

Läser man om detta i kemi 1?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 20 apr 2020 14:22

Ja, men man räknar inte på det förrän i Ke2. Du kan tolka det som => om det är enklare för dig.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 20 apr 2020 15:08

Varför ska man kunna det i kemi 1 om man inte ska räkna på det?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 20 apr 2020 15:26

Du skall förstå vad som menas med jämvikt och förstå jämviktsresonemang, men beräkningarna kommer i Ke2. Du skall exempelvis veta varför du får en sur lösning om du löser upp salmiak (ammmoniumklorid) i vatten, men att beräkna vilket pH det blir kommer i Ke2.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 20 apr 2020 17:18 Redigerad: 20 apr 2020 17:19

”varför du får en sur lösning om du löser upp salmiak (ammmoniumklorid) i vatten,” 

. Hur kan man svara på din fråga? Är det för att ammoniumklorid är en svag bas som inte fullständigt protolyseras?

ska det vara NH4Cl + H2O ->  NH5Cl + OH- 

eller 

NH4Cl + H2O -> 

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 20 apr 2020 21:45

Ja, eftersom ammoniak är en svag bas är ammoniumjonen en svag syra.

NH4+(aq)+H2O <=> NH3(g) + H3O+(aq)

Kloridjonerna är åskådarjoner so inte skall vara med i reaktionsformeln

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 20 apr 2020 21:48 Redigerad: 20 apr 2020 21:49

Om ammoniak är en svag bas hur kan ammoniumjonen vara en syra?

 

Vad visar den här kemiska reaktionen? 

NH4+(aq)+H2O <=> NH3(g) + H3O+(aq)

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 20 apr 2020 22:59

Anta t ex att vi har en syra HA som är sådan att den är protolyseras till 50 %. Om vi löser upp 1 mol av denna syra i vatten, kommer det att finnas ½ mol av syran HA, ½ mol av syrans korresponderande bas A- och ½ mol oxoniumjoner, d v s lösnoingen kommer att bli sur.

Om vi istället löser upp 1 mol av t ex natriumsaltet av syrans korresponderande bas, d v s saltet NaA. Då kommer det att finnas ½ mol HA, ½ mol A- och ½ mol hydroxidjoner i lösningen.

Svara Avbryt
Close