0 svar
55 visningar
Fansan 1
Postad: 29 mar 11:39

Hur skulle ni bedöma detta kristendoms- och judendomsprov?

Hej, jag fick tillbaka mitt prov av min religionslärare och är inte nöjd med mitt betyg. Jag har tagit upp detta med min religionslärare och sagt att jag tycker provet är orättvist bedömt. På varje fråga kan man få max 15 p. Maxpoängen på provet var 55 p. Hur skulle ni bedöma detta prov och vilket betyg skulle ni ge? (E-A)

Fråga 1: Inom judendomen finns en uppfattning om att ”judarna är Guds utvalda folk” – vilka händelser/berättelser i den judiska historien grundar man detta på? Förklara också vilken betydelse denna uppfattning har (haft) för judarna som folk samt vilka praktiska konsekvenser det har för den troende juden? (E-A)
Svar
De berättelser som man grundar "judarna är Guds utvalda folk" kommer från NT.

 Mose fick i uppdrag av Gud att gå upp på berget Sinai för att motta budord. Mose fick vara på berget Sinai i 40 dagar innan han fick motta budorden och möta Gud i form av en brinnande buske. När Mose hade fått budorden gick han ned från berget och där hade judarna b.la. byggt en gudsavbild. Mose blev förbannad och slog sönder allt judarna hade byggt b.la. gudsavbilden men även budorden som Mose fick av Gud. Direkt efter Mose slog sönder budorden ångrade han sig och gick upp på berget Sinai och fick nya budord av Gud. Budorden syftar på att judarna är Guds utvalda folk.

Budorden har haft en stor betydelse för judarna på det sättet att Gud valde inte de för att judarna är bättre än alla andra utan ser det som en stor kärleksgärning. De praktiska konsekvenserna som detta har haft för troende judar är att man följer budorden (lagen) i hela sitt liv och lever i åtanke till de. En annan praktisk konsekvens är bar/bat mitzva som unga judar firar att de blir vuxna (bar för män och bat för kvinnor). Under bar/bat mitzvan studerar den unga vuxna de heliga skrifterna b.la. budorden (lagen).

Fråga 2: Beskriv och förklara bakgrunden till och innebörden av påsken inom judendom och kristendom.  Vilken koppling, utifrån ett kristet perspektiv, kan man se mellan judarnas påsk och de kristnas? (E-A)
Svar
Den judiska påsken kallas för pesach (passover/gå förbi) och den kristna påsken kallas bara påsk. 

Under den första judiska påsken tog man lammblod och drog det på dörrkarmen för att dödsängeln skulle gå förbi och skona alla judar och förstfödda barn. Man gjorde detta för att Farao hade beodrat att dödsängeln skulle döda alla förstfödda barn och judar eftersom han var rädd för den stora barnökningen i landet. Farao var också rädd att han skulle bli ersatt av en ny judisk förstfödd kung, detta har han fått höra av en profet.

Den kristna påsken firas i minne av Jesuskorsfästelse och död samt återuppståndelsen.

Kopplingen mellan den judiska och kristna påsken är att det är varje religions viktigaste högtid som inom båda religionerna har en extra speciell betydelse. Både judendomen och kristendomen firar sin påsk mellan mars-april. Inom judendomen firar judarna att de överlevde dödsängeln och inom kristendomen firar kristna att Jesus återuppstod efter sin korsfästelse, båda mycket speciell historia.

Fråga 3: Den tidiga kristna kyrkan växer väldigt kraftfullt och sprids snabbt för att sedan bli statsreligion i romarriket. Redogör för vilka faktorer (orsaker, händelser osv) som ligger till grund för denna framväxt och spridning. Ge även en möjlig förklaring till varför vi i Sverige är bland de mest sekulära länderna i världen. (E-A).
Svar
Missionärer fick i uppdrag av Gud att sprida det kristna budskapet. Missionärer som Paulus och Petrus spelade en stor roll i spridningen av kristendomen. Paulus spred det kristna budskapet till fattiga kvinnor och män och icke-troende. Detta gjorde att mång upplevde kristendomen som en välkomnande och kärleksfull religion som gjorde att många valde att konvertera/döpa sig till kristendomen. Paulus och Petrus spred speciellt det kristna budskapet till medelhavsområden såsom Grekland, Turkiet, Nordafrika, Rom och Syrien. Petrus sägs vara den första ledaren för den romersk-katolska kyrkan, hans efterträdade är påven. 

När många började konvertera till kristendomen gjorde även kejsar konstantin det år 300 i romarriket. År 380 blev kristendomen en statsreligion i romarrriket som sedan spreds till resten av Europa.

Sverige är ett väldigt sekulärt land, detta betyder att det är väldigt få i Sverige som är troende. Inom Sverige har vi en protestantisk kyrka som menar att vi är protestantiska. Under upplysningen tog många avstånd från kyrkan och kristendomen (protestantiska kyrkan) som gjorde oss mer sekulära. Det som gjorde att vi har en protestantisk kyrka inom kristendomen är tack vare Martin Luther som protesterade mot kyrkan och spikade upp 95 teser 1517 på en kyrkport mot avlatsavhandlingarna. Martin Luther skapade sedan den protestantiska kyrkan. Inom Sverige har Gustav Vasa spelat stor roll för den svenska reformationen och spridningen av den protestantiska kyrkan inom Sverige.


Fråga 4: Vad har följande begrepp eller personer för betydelse och koppling till judendom och/eller kristendom? (E-C)

a) Patriarker

b) Reformationen

c) Petrus

d) Sakrament

e) Treenighet

f) Mose

g) Avlatsbrev

h) Antisemitism

i) Pingst

j) Kristihimmelsfärdsdag

 

Svar
a) Patriarker = Inom den abrahamitiska religionen har vi 3 patriarker (stamfäder), Isak, Jakob och Abraham. De tre patriarkerna är stamfäder till de abrahamitiska religionerna (kristendomen, islam och judendomen).

b)Reformationen hör ihop med Martin Luther och Jean Calvin som ansåg kyrkan och Gud som orättvis och att det inte fanns något stöd i bibeln till avlatshandlingarna. Martin Luther protesterade mot kyrkan under 1500-talet och 1517 spikade han upp 95 teser på kyrkporten mot avlatshandlingarna som gjorde att han blev bannad från kyrkan. Martin Luther skapade sedan den protestantiska kyrkan som spreds runt om i världen.

c)Petrus var en av Jesus lärjungar som tillsammans med Paulus hjälpte till att sprida det kristna budskapet. Petrus är en av missionärerna. I NT står det att Petrus var den första ledaren för den romersk-katolska kyrkan och att påven är hans efterträdare.

d)Sakrament är heliga handlingar eller andra grejer som är viktiga att göra/läsa. Ett sakrament kan vara en skrift, helig handling, bud eller något annat. Den ortodoxa kyrkan kallas sina sakrament för "mysterier", inom den katolska kyrkan har man 7 sakrament. Inom den protestantiska kyrkan har man bara 2 sakrament, dopet och nattvarden.

e)Treenigheten hör ihop med kristendomen och handlar om tron på en Gud. Gud visar sig sedan i 3 gestalter, fadern, sonen och den heliga anden. Kristendomen är en monoteism, vilket betyder tron på en Gud.

f)Mose var en man som föddes som jude men pga Faraos hot om att döda alla förstfödda barn satte Moses mamma honom i en korg i Nilen gjord av papayrusvass. Faraos dotter hittade Moses och uppfostrade honom. När Moses blev äldre förstod han att han var jude och fick i uppdrag av Gud att leda slavarna ut ur Egypten. Mose delade på röda havet och ledde en 40-årig ökenvandring med slavarna innan de fick komma in i Kanaans land. Tyvärr hann Mose dö innan han fick komma in i Kanaans land. Mose var även den som fick motta budorden av Gud på berget Sinai efter 40 dagar.

g)Avlatsbrev kunde man köpa av kyrkan för att minska tiden man skulle tjäna av innan man kom till himmlen. Det var dessa som Martin Luther spikade upp 95 teser mot på kyrkoporten.

h)Antisemitism handlar om hat mot judarna. Antisemitism har funnits länge och förekom 587 f.kr när babylonierna förstörde templet och höll judarna fångatagna till 538 f.kr. Judarna har saknar hemland från 70f.kr till år 1948. Antisemitism förekom speciellt mycket under förintelsen när många judar dödades. Antisemitism kan förekomma på olika sätt, hatord, misshandel, mord, hat mot folkgrupp m.m. Antisemitism förekommer även i dagens samhälle.

i) Pingst firas i närheten av påsk till minne av att den heliga anden kom till människor och tog bort deras rädsla. Under denna dag konverterade/döptes även 3000 personer till kristendomen. Pingst firas 50 dagar efter Jesus återuppståndelse.

j)Kristihimmelsfärd firas till minne av att Maria fick veta av ängeln Gabriel att hon var havande med Jesus. Kristihimmelsfärd inträffar 40 dagar efter Jesus återuppståndelse.

Svara Avbryt
Close