14 svar
219 visningar
plzhelpmath är nöjd med hjälpen
plzhelpmath 338
Postad: 25 aug 2022 22:41 Redigerad: 25 aug 2022 22:50

Hur stor är hastigheten?

Fick ut att medelhastigheten i en uppgift var 30 m/s. I nästa uppgift frågar de "hur stor är hastigheten (i förra uppgiften)?".

I facit står det att v = 2 * 30 m/s. Gäller det alltså ALLTID att hastigheten = medelhastigheten * 2? Varför? Ser ingenting om detta när jag läser igenom kapitlet.

Edit: I nästa uppgift frågar de efter accelerationen. Jag har gjort så att a = delta v / delta t. 
a = (0 - 60) / (60-0)
delta v = planet landar och stannar helt, från 60 m/s till 0, tiden är 60 sekunder och då är t1 0 och t2 60. Har jag tänkt rätt?

Bubo 7114
Postad: 26 aug 2022 07:06

Du har en utgångshastighet, en medelhastighet och en sluthastighet. Det måste framgå vilken hastighet man frågar efter.

Ja, för likformig acceleration är a = delta_v / delta_t

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 07:20
plzhelpmath skrev:

I facit står det att v = 2 * 30 m/s. Gäller det alltså ALLTID att hastigheten = medelhastigheten * 2? 

Nej, det gäller inte alltid. Det beror helt på sammanhanget och vilken hastighet som efterfrågas.

Lägg upp en bild på uppgiften så att vi kan se vad det handlar om.

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 10:13
Bubo skrev:

Du har en utgångshastighet, en medelhastighet och en sluthastighet. Det måste framgå vilken hastighet man frågar efter.

Ja, för likformig acceleration är a = delta_v / delta_t

Vilken formel ska jag använda för att få ut de olika hastigheterna?

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 12:51 Redigerad: 26 aug 2022 12:59

Utgångshastigheten och sluthastigheten framgår på något sätt av informationen i uppgiften. En generell formel för medelhastigheten är ΔsΔt\frac{\Delta s}{\Delta t}, där ss är tillryggalagd sträcka och tt är förlupen tid.

Vilken formel du kan använda i övrigt beror på vad som efterfrågas och hur sammanhanget ser ut.

Lägg upp en bild på uppgiften så kan vi hjälpa dig rätt.

Smaragdalena 79736 – Lärare
Postad: 26 aug 2022 13:12

Det beror på hur uppgiften är formulerad, exempelvis om accelerationen är konstant eller inte. Lägg upp ursprungsuppgiften, så kan vi hjälpa dig vidare.

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 16:20
Smaragdalena skrev:

Det beror på hur uppgiften är formulerad, exempelvis om accelerationen är konstant eller inte. Lägg upp ursprungsuppgiften, så kan vi hjälpa dig vidare.

Såhär ser uppgiften ut:

"Vid landning rullar ett flygplan 1800m längs startbanan på 60 s innan det stannar helt. Vi utgår från att accelerationen är konstant. a) hur stor är planets medelhastighet
b) hur stor är landningshastigheten. (Vilken hastighet menar de här?)
c) hur stor är accelerationen

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 16:28
plzhelpmath skrev:

Såhär ser uppgiften ut:

"Vid landning rullar ett flygplan 1800m längs startbanan på 60 s innan det stannar helt. Vi utgår från att accelerationen är konstant.

a) hur stor är planets medelhastighet

Här har du redan fått tips, se svar #5

b) hur stor är landningshastigheten. (Vilken hastighet menar de här?)

Här undrar de vilken hastighet planet har när det tar mark, dvs vilken hastighet planet har i början av den 1 800 meter långa sträckan.

c) hur stor är accelerationen

Accelerationen har du redan fått tips om i svar #2

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 16:32
Yngve skrev:
plzhelpmath skrev:

Såhär ser uppgiften ut:

"Vid landning rullar ett flygplan 1800m längs startbanan på 60 s innan det stannar helt. Vi utgår från att accelerationen är konstant.

a) hur stor är planets medelhastighet

Här har du redan fått tips, se svar #5

b) hur stor är landningshastigheten. (Vilken hastighet menar de här?)

Här undrar de vilken hastighet planet har när det tar mark, dvs vilken hastighet planet har i början av den 1 800 meter långa sträckan.

c) hur stor är accelerationen

Accelerationen har du redan fått tips om i svar #2

Tack. Jag har löst allt sen innan bara osäker på b uppgiften

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 16:33
plzhelpmath skrev:

Tack. Jag har löst allt sen innan bara osäker på b uppgiften

Bra. Är du fortfarande osäker på b-uppgiften?

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 16:42 Redigerad: 26 aug 2022 16:44
Yngve skrev:
plzhelpmath skrev:

Tack. Jag har löst allt sen innan bara osäker på b uppgiften

Bra. Är du fortfarande osäker på b-uppgiften?

Ja, förstår inte riktigt varför jag ska multiplicera medelhastigheten med 2 för att få ut svaret.. Som sagt det står ingenting i boken angående detta så vill mer veta exakt varför så man kan få djupare förståelse...

Då är det utgångshastigheten de vill ha, är det alltid medelhastigheten * 2 då? Annars är jag förvirrad? Vad gäller sluthastighet då?

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 16:51 Redigerad: 26 aug 2022 16:52

I den här, som i så många andra uppgifter, är det väldigt bra att rita en enkel illustration.

Rita ett koordinatsystem och en v/t-graf som visar hur planets hastighet ändras från det att det tar mark (vi kallar denna hastighet v0), tills dess att planet stannar 60 sekunder senare.

Eftersom accelerationen i det här fallet är konstant så kommer v/t-grafen att vara en rät linje från v = v0 vid t = 0 till v = 0 vid t = 60.

Du vet att arean av området under en v/t-graf är lika med tillryggalagd sträcka, vilket innebär att du vet hur stor denna area är.

Du ser även att detta område har en väldigt enkel geometrisk form, vilket gör att du kan sätta upp en ekvation som låter dig bestämma v0.

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att du slipper lära dig vilka formler du kan använda i vilka sammanhang. Du slipper då gissa, vilket minskar både din osäkerhet och risken att göra fel.

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 17:18 Redigerad: 26 aug 2022 17:40
Yngve skrev:

I den här, som i så många andra uppgifter, är det väldigt bra att rita en enkel illustration.

Rita ett koordinatsystem och en v/t-graf som visar hur planets hastighet ändras från det att det tar mark (vi kallar denna hastighet v0), tills dess att planet stannar 60 sekunder senare.

Eftersom accelerationen i det här fallet är konstant så kommer v/t-grafen att vara en rät linje från v = v0 vid t = 0 till v = 0 vid t = 60.

Du vet att arean av området under en v/t-graf är lika med tillryggalagd sträcka, vilket innebär att du vet hur stor denna area är.

Du ser även att detta område har en väldigt enkel geometrisk form, vilket gör att du kan sätta upp en ekvation som låter dig bestämma v0.

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att du slipper lära dig vilka formler du kan använda i vilka sammanhang. Du slipper då gissa, vilket minskar både din osäkerhet och risken att göra fel.

Tack. Så i detta fallet måste jag alltså räkna ut accelerationen först? Konstigt att de vill att man ska räkna ut utgångshastigheten först. Jag ska prova att rita upp en v-t-graf men det du skriver verkar lite oklart för mig.. Så det finns alltså ingen formel för att få ut utgångs/sluthastigheten när man vet medelhastigheten? Vad har boken fått 2 * medelhastigheten ifrån då?

Edit: Men nu blir jag ännu mer förvirrad, jag måste ju få ut utgångshastigheten för att räkna ut accelerationen, men jag behöver accelerationen för att kunna ställa upp grafen... Fattar ingenting.

Jag gjorde en annan uppgift som frågade efter sluthastigheten. Jag använde mig av v = 2(medelhastighet) - (utgångshastighet). Och fick rätt svar, är detta rätt formel och fungerar den alltid vid konstant acceleration? 
Jag omvandlade formeln till att v0 = 2(medelhastighet) - v och det blir noll, alltså betyder det att v0 = 2*medelhastighet alltid?

Yngve 39030 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2022 18:07 Redigerad: 26 aug 2022 19:44
plzhelpmath skrev:

Tack. Så i detta fallet måste jag alltså räkna ut accelerationen först?

Nej, det behöver du inte.

Rita en v/t-graf. Det står i uppgiften att accelerationen är konstant, vilket innebär att v/t-grafens lutning är konstant, vilket i sin tur innebär att v/t-grafen är en rät linje.

Grafen går från (0, v0) till (60, 0) där v0 är hastigheten vid landning.

Området under grafen är en rätvinklig triangel med bas 60 och höjd v0.

Eftersom du vet att triangelns area är lika med 1800 så får du ekvationen 60•v0/2 = 1800.

Så det finns alltså ingen formel för att få ut utgångs/sluthastigheten när man vet medelhastigheten? Vad har boken fått 2 * medelhastigheten ifrån då?

Jodå, om accelerationen är konstant så gäller att medelhastigheten vmedel=vslut+vstart2v_{medel}=\frac{v_{slut}+v_{start}}{2}, vilket ger vslut+vstart=2·vmedelv_{slut}+v_{start}=2\cdot v_{medel}.

Edit: Men nu blir jag ännu mer förvirrad, jag måste ju få ut utgångshastigheten för att räkna ut accelerationen, men jag behöver accelerationen för att kunna ställa upp grafen... Fattar ingenting.

Se förklaring ovan.

Jag gjorde en annan uppgift som frågade efter sluthastigheten. Jag använde mig av v = 2(medelhastighet) - (utgångshastighet). Och fick rätt svar, är detta rätt formel och fungerar den alltid vid konstant acceleration? 

Se förklaring ovan.


Jag omvandlade formeln till att v0 = 2(medelhastighet) - v och det blir noll, alltså betyder det att v0 = 2*medelhastighet alltid?

Se förklaring ovan.

plzhelpmath 338
Postad: 26 aug 2022 19:30
Yngve skrev:
plzhelpmath skrev:

Tack. Så i detta fallet måste jag alltså räkna ut accelerationen först?

Nej, det behöver du inte.

Rita en v/t-graf. Det står i uppgiften att accelerationen är konstant, vilket innebär att v/t-grafens lutning är konstant, vilket i sin tur innebär att v/t-grafen är en rät linje.

Grafen går från (0, v0) till (60, 0) där v0 är hastigheten vid landning.

Området under grafen är en rätvinklig triangel med bas 60 och höjd v0.

Eftersom du vet att triangelns area är lila med 1800 så får du ekvationen 60•v0/2 = 1800.

Så det finns alltså ingen formel för att få ut utgångs/sluthastigheten när man vet medelhastigheten? Vad har boken fått 2 * medelhastigheten ifrån då?

Jodå, om accelerationen är konstant så gäller att medelhastigheten vmedel=vslut+vstart2v_{medel}=\frac{v_{slut}+v_{start}}{2} så får du att vslut+vstart=2·vmedelv_{slut}+v_{start}=2\cdot v_{medel}.

Edit: Men nu blir jag ännu mer förvirrad, jag måste ju få ut utgångshastigheten för att räkna ut accelerationen, men jag behöver accelerationen för att kunna ställa upp grafen... Fattar ingenting.

Se förklaring ovan.

Jag gjorde en annan uppgift som frågade efter sluthastigheten. Jag använde mig av v = 2(medelhastighet) - (utgångshastighet). Och fick rätt svar, är detta rätt formel och fungerar den alltid vid konstant acceleration? 

Se förklaring ovan.


Jag omvandlade formeln till att v0 = 2(medelhastighet) - v och det blir noll, alltså betyder det att v0 = 2*medelhastighet alltid?

Se förklaring ovan.

Jaha okej då förstår jag! Stort tack

Svara Avbryt
Close