2 svar
28 visningar
zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

Hur stor hastighet har vagnen efter 2,0 s ?

Jag vet inte hur jag ska lösa denna uppgiften, hur ska jag tänka? 

 

Truppeduppe 81
Postad: 12 jan 2021

Ledning:

Räkna på summan av krafterna i Y-led och X-led.
ΣFx= ma

Efter att man har summan av krafterna i X-led kan man lösa ut den resulterande accelerationen i X-led. Om man accelererar i 2 sekunder, vilken hastighet får man då?

Karamellkungen 1
Postad: 12 jan 2021

Krafterna i y-led tar ut varandra.

Nettokraften i x-led är 2.5-2 = 0.5N i högerled.

Vagnens acceleration ges av formeln a = F/m = 0.5/0.81 = 0.62

Förutsatt att vi kan bortse från friktionskraften ges hastigheten vid en given tidpunkt av v =at

Då t= 2s fås v=0.62*2=1.24m/s

Svaret är alltså 1.24 m/s

Svara Avbryt
Close