3 svar
66 visningar
fountainhead är nöjd med hjälpen!
fountainhead 38
Postad: 19 maj 2017

Hur stor massa har fällningen AgCl som bildas?

I två bägare med vardera 100 cm³ vatten har man löst 5,0 g MgCl₂ respektive 10 g AgNO₃. När man blandar de båda lösningarna bildas en vit fällning. Hur stor massa har fällningen som bildas?

Jag har testat två olika sätt att lösa uppgiften på. Den första var att räkna ut förhållandet mellan molmassan för Ag och AgNO₃, och för Cl och MgCl₂, och sedan multiplicera kvoten med massan:

M(Cl)=35,5 g/molM(MgCl2)=95,3 g/mol×5 g=1,84 gM(Ag)=108 g/molM(AgNO3)=170 g/mol×10 g=6,4 g1,84 g + 6,4 g=8,2 g

Detta stämde inte helt med svaret som är 8,4 g.

Metod två var att räkna ut substansmängderna för MgCl₂ och AgNO₃ och ta reda på vilken som är begränsande.n(MgCl)=m(MgCl)=5 gM(MgCl)=95,3 g/mol=0,0524 moln(AgNO)=m(AgNO)=10 gM(AgNO)=170 g/mol=0,0588 molSubstansmängden MgCl är minst, alltså är den begränsande för mängden AgCl.m(AgCl)=(n(AgCl)=0,0524 mol)×(M(AgCl)=143,5 g/mol)=7,52 g

Kan någon förklara vilken metod som är rätt och vad som är fel med de två jag testat?

SvanteR 995
Postad: 19 maj 2017

Din första förstår jag inte alls vad du försöker göra.

Din andra är nästan helt rätt, du gör bara en miss. Du beräknar substansmängden MgCl2. Men det är inte MgCl2 som deltar i reaktionen, utan kloridjonerna som bildas när MgCl2 löser sig i vatten. Hur många kloridjoner får man från varje molekyl MgCl2?

fountainhead 38
Postad: 19 maj 2017
SvanteR skrev :

Din första förstår jag inte alls vad du försöker göra.

Din andra är nästan helt rätt, du gör bara en miss. Du beräknar substansmängden MgCl2. Men det är inte MgCl2 som deltar i reaktionen, utan kloridjonerna som bildas när MgCl2 löser sig i vatten. Hur många kloridjoner får man från varje molekyl MgCl2?

Först försökte jag beräkna masshalten av Ag och Cl och sedan multiplicera med totala massan för att få fällningens massa. Svaret blev väldigt nära.

Det  blir två kloridjoner från varje MgCl₂. Då blir substansmängden 2×0,0524 alltså 0,105 mol. Då skulle AgNO₃ vara begränsande? Då verkar svaret stämma.

SvanteR 995
Postad: 19 maj 2017

Just det!

Svara Avbryt
Close