18 svar
51 visningar
studylover är nöjd med hjälpen!
studylover 123
Postad: 19 maj 2017

Hur stor massa helium finns det?

Hej!

har fastnat på en uppg. som lyder:

du har ett högtryck är på 102,kPa och temperaturen är 13,5 grader celcius. ballongens volym är 9,5 l. hur stor massa helium finns i ballongen?

 

har konstaterat att det är gaslagen jag ska använda mig av. Temperaturen ska vara i Kelvin, vilket innebär att 13,5C= 286,65K

har vem för mig att 102 kPa ska omvandlas vid uträkning, vet dock inte exakt hur. 

Smaragdalena 11895 – Moderator
Postad: 19 maj 2017 Redigerad: 19 maj 2017

pv = nRT

Nej, det är volymen du måste räkna om till kubikmeter.

EDIT: Ja, du behöver räkna om temperaturen. Nej, du behäver inte räkna om trycket.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

men i boken så står det att T är temperaturen i K?

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

9.5liter= 0,0095m3 

haraldfreij 515
Postad: 19 maj 2017

Nej, trycket behöver du inte omvandla, Pascal är SI-enheten för tryck (1Pa=1N/m^2)

studylover 123
Postad: 19 maj 2017 Redigerad: 19 maj 2017

pv = nRT 

102* 0,0095 =n*8,314 *286,65

n är ju substansmängden, ska jag då först räkna ut substansmängden för helium?

men bör inte 102kPa skrivas 102000 för k betyder väll tusen?

Trycket kan du skriva antingen som 102*10^3 eller 102 000, men inte som 102.

Räkna först ut substansmängden för helium, och räkna sedan om till massa.

haraldfreij 515
Postad: 19 maj 2017

Ursäkta om jag förvirrade dig, jag tänkte inte på omvandlingen kPa->Pa som en omvandling.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

du behöver inte be om ursäkt, jag kanske formulerade mig felaktigt. 

102000* 0,0095 =n*8,314 *286,65

är ovan korrekt?

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

4,003g/mol är ju molmassan för helium, men hade du kunnat påminna mig hur man får ut dess massa? för att jag ska sen kunna räkna substansmängden, för kommer inte riktigt ihåg hur man gjorde 

Din formel två steg upp ser korrekt ut. Lös ut n.

 

Du använder pv= nRT för att få fram n (substansmängden, d v s antalet mol). m= n*M, d v s massa = substansmängd gånger molmassa.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017 Redigerad: 19 maj 2017

102000* 0,0095 =n*8,314 *286,65

969= n* 2383,2081

969/ 2383,2081= n

n= 0,406= 0,4g

4,003* 0,4= 1,6012= 1,6g

Svar: 1,6g är massan helium i ballongen.

så?

Substansmängden mäts i mol, inte gram. Avrunda inte förrän på slutet.

Tryck och temperatur ligger hyfsat nära "standardvärdena", och jag råkar komma ihåg att molvolymen är ungefär 25 liter vid rumstemperatur. 9,5/25 = 0,4 ungefär, så substansmängden är rimlig. I alla fall är det rätt storleksordning!

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

102000* 0,0095 =n*8,314 *286,65

969= n* 2383,2081

969/ 2383,2081= n

n= 0,406= 0,4mol 

4,003* 0,4= 1,6012= 1,6g

Svar: 1,6g är massan helium i ballongen.

men är det rätt uträkning? alltså svaret är den rätt?

Som sagt var, avrunda inte 0,406 (även om det knappast spelar någon roll i just det här fallet). Det är bara löjligt att multiplicera molmassan med 4 gällande siffror med något som du har klippt av till bara en enda värdesiffra. Om du envisas med att avrunda till 0,4 mol, är det rätta svaret 2 gram.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

 

n= 0,406mol

4,003* 0,406= 1,625= 1,6g

Svar: 1,6g är massan helium i ballongen.

så, har inte avrundat i uträkningen, men är det inte möjligt att ha kvar svaret 1,6g, eller är det bäst om man avrundar till 2g? för det står inte specifikt i uppgiften att man ska avrunda.

Den sifferuppgift du har som har minst antal värdesiffror (ballongens volym) har två värdesiffror. Alltså skall du svara med två värdesiffror.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

så vad jag förstår kan jag svara med 1,6g? för det är två värdesiffror. även 2,0 fungerar väll också isf?

1,6 g är det bästa svaret. 2,0 g är absolut fel, eftersom det bara bildas 1,6 g (däremot är det möjligt att avrunda det til 2 gram).

Svara Avbryt
Close