8 svar
121 visningar
Marcus N är nöjd med hjälpen
Marcus N 283
Postad: 13 sep 09:58

Hur stor vertikal kraft behövs för att hålla träklossen strax under vattenytan?

tindra03 326
Postad: 13 sep 10:03

Vad är lyftkraften när träklossen ligger i vattnet?

Vad är tyngdkraften på träklossen nedåt (Fg)?

Marcus N 283
Postad: 13 sep 10:51

Lyftkraft vet ja inte hur man beräkna. Men tyngdkraften på träklossen (nedåt) = 2.3 kg*9.82 N/kg = 22.586 NOm vi bara behålla två värdesiffror då har ja: tyngdkraften på träklossen nedåt är ca. 23 N

Marcus N 283
Postad: 14 sep 09:07

Ur Arkimedes princip: Lyftkraften på ett föremål i en vätska är lika stor som tyngden av den vätskemängd som föremålet tränger undan. 

FL=VpgHar den undanträngda vätskan volym V och densiteten p, är dess massan  m=Vp och tyngden mg=Vpg. Då kan lyftkraften FL beräknas ur sambandet ovan. 

Ture 3670
Postad: 14 sep 09:55

Ja,

Då kan du beräkna lyftkraften, tyngdkraften har du beräknat tidigare.

Det som söks är hur mycket kraft man måste tillföra för att hålla klossen under ytan. 

Marcus N 283
Postad: 14 sep 10:11

Så nu är det bara använda sambandet, och ja vet redan tyngden(mg) = 23 N och densiteten för den undanträngda vätskan är 0.997*10^3 kg/m^3. Och g är tyngdfaktorn vilken är 9.82 N/kg. 

Så lyftkraften borde blirFL = Vpg = 0.00051*0.997*103*9.82 = 4.9931754 NV= 5.1 dm3=0.00051 m3p = 0.997*103 kg/m3g = 9.82 N/kg


Tillägg: 14 sep 2021 13:52

FL=5.0 N Om ja avrunda det till två värdesiffror. 

Marcus N 283
Postad: 14 sep 20:59

Har ja gjort rätt?

Marcus N 283
Postad: 16 sep 13:07

Marcus N 283
Postad: 16 sep 13:15

Jämvikt ska se ut så här: 

Jämvikt: FL-mg-F = 0 Vi ser FL= 5.1*10-3*0.997*103*9.82=49.931754 Nmg = 2.3*9.82= 22.586 NF=FL-mg=49.931754-22.586 = 27.345754 =27 N

Svara Avbryt
Close