3 svar
49 visningar
Dannie är nöjd med hjälpen
Dannie 81
Postad: 31 maj 09:21

Hur uppstår altruismen och släcktskapsselektion?

Jag förstår vad altruismen innebär men är lite osäker på vad släcktskapsselektion innebär samt hur altruismen och släcktskapsselektion uppstår.

Enligt min uppfattning är altruismen när man offrar sin egen fitness för att gynna populationens fitness. En viktig del omfattar den själviska genen som driver individer att vilja gynna den egna genen genom att känna igen vissa fenotypiska drag. Medan vad jag fattat är släckskapsselektion ett typ av urval där individer genom att hjälpa släktingar indirekt främjar spridningen av de gener som de delar. Fast det låter ungefär som samma sak som altruismen. Vad är skillnaden och när uppstår dessa? 

Tack på förhand!

mag1 9167
Postad: 31 maj 19:41

Det är två begrepp som hör ihop, och används för att försöka förklara varför uppoffringen av fitness kan anses var gynnsamt i det naturliga urvalet och förekommer. Motsvarande en förklaringsmodell. 

Altruismen beskriver att en individ offrar en del av sin fitness, för att öka en annan individs fitness. Det kan ske inom eller utanför gruppen/familjen. Medans släktskapsselektionen är begränsad till just en familjesituation, med individer med väldigt lika gener. Du kan betrakta släktskapsselektionen som en strategi eller variant av altruism som genom att den gynnar familjen - indirekt även gynnar individen och dennes gener.

Vid ren altruism "offrar sig för populationen", blir det endast en kostnad i fitness för den offrande individen - det finns m.a.o. inte någon positiv evolutionär effekt för den individen som offrar fitness. Och det skulle i så fall snarare vara något som motverkades under ett naturligt urval - altruismen borde försvinna, i samband med ett naturligt urval mellan individer av en art/inom en population.

Släktskapsselektion ger en förklaring till varför altruismen ändå är en egenskap som gynnas under det naturliga urvalet. Genom att en individ offrar sig kommer "hans/hennes" gener att gynnas, genom att syskonens fitness ökar. Syskonen har trots allt väldigt lika gener, och även lite mer avlägsna släktigar som kusiner är väldigt lika. Och gynnas släktens gener genom denna form av selektion, kommer denna form av altruism att vara positiv under ett naturligt urval.

T.ex. (förenklat) enstaka individer i släkten (A) offrar av sin fitness för att öka fitness hos andra inom släkten. Resultatet kan bli lite färre avkommor för släkten (A), men dessa avkommor får en fördel i det naturliga urvalet, vid en jämförelse med en annan släkt (B) där släktskapsselektion inte sker. Och så länge (A) avkommornas fitness blir högre än (B) som en konsekvens av släktskapsselektion, så kan det förklara varför altruism faktiskt förekommer.

Dannie 81
Postad: 31 maj 20:03

Nu fattar jag! Tack då mycket!

mag1 9167
Postad: 31 maj 21:07

För all del, kul att det klargjorde!

Svara Avbryt
Close