1 svar
84 visningar
Bayan Ali 1122
Postad: 30 okt 2021 10:45

Hur uttrycker sig en fria viljan inom religioner i samhället

Diskutera och jämför om människan har en fri vilja eller är styrd av det gudomliga utifrån några av religionerna. Ge även något eller några exempel på hur religionerna kan hjälpa människor att göra det man anser vara det goda. Hur kan detta ta sig uttryck för individer och grupper i Sverige och i världen?

Har svarat på frågorna förutom det sista. Fattar inte hur man ska tänka. Hur den fria viljan uttrycks i samhället eller hur religiösa personers uppfattning om fritt vilja uttrycks i samhället. Vet dock varken vad som ska skrevas på ena eller det andra

Betapred 48
Postad: 14 nov 2023 11:55

Synen skiljer sig  på människans fria vilja och dess förhållande till det gudomliga, tex inom kristendomen betonas ofta både Guds allvetande och människans fria vilja som kan uppfattas som en ”paradox”.

Människan anses ha möjlighet att välja mellan gott och ont, trots Guds förutvetande, hur religioner kan vägleda människor att göra det goda är genom etiska handlingar / bud och moraliska principer som finns inbäddade/skrivna i religiösa texter. Till exempel uppmanar de tio budorden i judendom och kristendom till rättfärdiga handlingar och ansvarsfullt beteende.

religiösa grupper påverkar samhället genom att försöka påverka lagar och normer i enlighet med sina trosuppfattningar.  Samma gäller när man innefattar deltagande i samhällsaktiviteter för att främja social rättvisa och människovärdet och tillhörighet, där får vi även  den fria viljan inom religioner genom i och kollektiva aktiviteter för att göra det som ses som gott och rättfärdigt för en själv

Svara Avbryt
Close