0 svar
65 visningar
Milimar 15
Postad: 12 okt 2021 14:48

hypotesprövning

Antalet sålda glassar per dag för en viss glassbar kan antas vara approximativt nor-malfördelad och enligt tidigare undersökningar har man sålt i genomsnitt 320 glassarper dag med en känd standardavvikelse på 40 glassar. Efter en annonskampanj finnerman att man under en vecka (7 dagar) sålt totalt 2450 glassar. Vi antar fortfarandeatt en normalfördelningsmodell är rimlig med samma standardavvikelse som tidigare.

(a) Formulera och genomför ett hypotestest på 5% signifikansnivå för att avgöra om den genomsnittliga glassförsäljningen har ändrats jämfört med tidigaremätningar.

(b) Formulera och genomför ett hypotestest på 5% signifikansnivå för att avgöra om den genomsnittliga glassförsäljningen har ökat jämfört med tidigare mätningar.

jag vill beräkna textvariabeln  Z 0 = (xmedel -μ)/(σ/n)är våran n=7 eller ska man räkna utan att använda n?

Svara Avbryt
Close