1 svar
73 visningar
Edvin98 är nöjd med hjälpen
Edvin98 10 – Fd. Medlem
Postad: 22 sep 2017 00:02 Redigerad: 22 sep 2017 00:03

Hypotesprövning

"Från ett stickprov om 22 nyfödda barn beräknades medelvärdet av viktökningen under de första tre månaderna till 62.1 procent av födelsevikten( SD=29.11). Beräkna ett 99-procentigt konfidensintervall för den sanna procentuella viktökningen och tolka resultatet.  Betrakta viktökningen som en normalfördelad variabel."

Detta vet jag:

Jag har valt signifikansnivå 0.05

(n-1)=22-1=21

Ifrån en tabell för t-fördelning får jag att t=1.721 för signifikansnivån 0.05 och antalet frihetsgrader 21.

Jag vet att formeln är t=(medelvärde-µ)/(s/√ n)

Detta vet jag inte:

Hur får jag fram medelvärdet som formeln kräver? 

Vad är µ? Hur får jag fram det?

Visst är konfidensintervallet +-alfa/2, dvs +-0.025?

Om t=1.721 innebär det att om t som jag räknar ut är lägre än -1.721 eller högre än +1.721 så förkastas nollhypotesen?

 

Det blev lite långt, men uppskattar all hjälp!

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 22 sep 2017 06:46

I uppgiften stär det att medelvärdet är 62,1 %, att standardavvikelsen (SD) är 29,11 (%), och att man skall betrakta viktökningen som en normalfördelad variabel. Varför tittar du på t-fördelning?

Svara Avbryt
Close