1 svar
22 visningar
Emlial är nöjd med hjälpen
Emlial 50
Postad: 19 feb 19:58

Ideala gaslagen

Hej!

Jag sitter fast i en uppgift om ideala gaslagen. 

Frågan: Kolven i en cykelpump är 28 cm lång. Trycket i cykelslangen är 2,4 atmosfärer. Hur mycket ökar trycket i däcket om det har volymen 2,7 liter och pumpen har innerdiametern 3,0 cm?

Lösning: p*V=n*R*T där 

V,R och T kommer vara konstanta både före och efter mer luft har pumpats in i däcket. Det ger att 

p/n kommer att vara konstant, då p/n=R*T/V

låt p1 vara trycket innan vi har fyllt på med mer luft och p2 vara trycket efter vi har fyllt på. 

 

Här efter tittar jag i facit där de anger n1 är antalet molekyler i 2,7*2,4 =6,48 liter luft med normalt lufttryck. 

volymen av den luft som trycks in i däcket är pi*1,5^2*28cm^3 = 0.20 liter

n2 är antalet molekyler i 6,48+0,20=6,68 liter luft. 

 

Det jag inte förstår är vad som menas med 2,7*2,4 skulle vara lika med 6,48 liter luft, 2,4 är ju trycket. Då volym*tryck inte är lika med volym så vitt jag vet? Om slangen rymmer 2,7 liter och trycket är 2,4 atmosfärer, vilken formel ger att luften inuti tar upp volymen 6,48 liter?

Det finns lika många molekyler i 2,7 liter luft med trycket 2,4 atm som i 6,48 liter luft med trycket 1 atm 

Idealgaslagen säger ju att pV = nRT, så om n, R och T är konstanta så är p1v1 = p2v2. Detta kallas även Boyles lag.

Svara Avbryt
Close