11 svar
61 visningar
Jasmine12 är nöjd med hjälpen!
Jasmine12 4
Postad: 22 maj 2019

Identifiera lösningar

Fråga : Identifiera 4 olika lösningar med bara provrör och pipetter. 

Ämnen: BaCl2, CuSO4, H2SO4, NaCl

NaCl = Neutral lösning eftersom de är en jon, joner har en neutral laddning

BaCl2 = Neutral lösning eftersom när de löses i vatten joniseras B2+ joner och Cljoner. 

Är det genom fällningstester de vill att jag ska identifiera lösningarna?

BaCl2 blandas med CuSOoch en vit fällning bildas eftersom de reagerar med sulfatjonerna. 

Har jag tänkt rätt hittils, vad syftar de med provrör och pipetter syftar de att man ska skriva "BaCldroppades i en lösning av CuSO4". Till sist hur ska man identifiera H2SOska man låta det reagera med NaCl?

Välkommen till Pluggakuten!

Nyckeln borde vara att man börjar med att idientifiera vilken lösning det är som är blå.

Jasmine12 4
Postad: 22 maj 2019

Hej, tack. 

Det är CuSOsom är blå har jag för mig, dock vet jag ej varför. Hur hänger det ihop med att identifiera lösningarna? :)

Att kopparjoner i vattenlösning är blå är kemisk allmänbildning. Den lösning som är blå är den som innehåller kopparjoner.

Jasmine12 4
Postad: 22 maj 2019

Okej, men förstår inte riktigt hur jag ska koppla det till att identifiera lösningarna. Ber om ursäkt för att jag inte förstår, finns det något tips på hur jag kan börja tänka?

En av lösningarna är blå. Denna lösning innehåller kopparjoner, alltså är detta kopparsulfatlösningen.

Salsadansssar 194
Postad: 23 maj 2019

Ok,  betyder detta att när vi utför ett fällningstest med BaCl2 i reaktion med CuSo4 fäller vi ut Bariumjonerna och alltså är det en Bariumklorid lösning.  

Ja. Och sedan finns det en annan färglös lösning som också bildar fällning med bariumkloriden. Vilken är det?

Salsadansssar 194
Postad: 23 maj 2019

Det är då H2SO4, när vi utför ett utfällningstest med BaCl2 i reaktion med H2So4 fäller vi ut vätejonerna och alltså är svavelsyra en lösning

Så den fjärde lösningen måste vara...

Salsadansssar 194
Postad: 23 maj 2019

NaCl eftersom NaCl är en Jon och joner har en neutral lösning 

Håller med om din slutsats men inte om resonemanget. Den fjärde lösningen är NaCl eftersom vi vet att en av lösningarna är detta, och ingen av de tre andra är NaCl.

Har du haft tillgång till pH-papper eller liknande? I så fall borde det även vara lätt att identifiera svavelsyran.

Svara Avbryt
Close