3 svar
65 visningar
Päronpuff 3
Postad: 1 apr 14:48

Identifiera syror och baser - laboration

Vi ska om en vecka ha en laboration där vi enligt instruktionerna på bilden får provrör A-E med okänt innehåll. Uppgiften är att identifiera vilken av lösning 1-9 varje provrör innehåller. Vi fick instruktionen innan labben för att få tid att tänka igenom hur vi ska göra.

För att identifiera vilka som är syror, baser och neutrala tänker jag att man kan använda BTB. Sedan, för att avgöra om en okänd lösning innehåller kloridjoner kan man tillsätta silvernitrat: om en fällning bildas innehåller lösningen kloridjoner. På samma vis kan man påvisa sulfatjoner genom att tillsätta bariumkloridlösning.

Men när man använt de metoderna och har uteslutit de lösningar som innehåller sulfatjoner eller kloridjoner så vet jag inte hur jag ska jämföra de återstående obekanta lösningarna. Jag har försökt räkna ut deras pH-värden och tänker att man sedan kan jämföra det beräknade pH-värdet med färgen som pH-papper ger.

Exempelvis kan jag ha kommit fram till att ett provrör måste innehålla antingen 1,0 M NH3 eller 0,01 M NaOH. Då tänker jag att koncentrationen hydroxidjoner i en NaOH-lösning också ät 0,01 M eftersom förhållandet mellan NaOH och OH- är 1:1. pOH = -log(koncentrationen hydroxidjoner)=-log(0,01)=2

pH+pOH=14

pH+2=14

pH=12

Alltså måste 0,01 M NaOH ha pH-värdet 12 och pappret måste visa en mörklila färg.

När det kommer till 1,0 M NH3 har jag hakat upp mig eftersom jag inte vet hur man tar reda på  koncentrationen hydroxidjoner i en lösning med NH3. Jag har kollat upp reaktionsformler och då verkar det som att substansmängdsförhållandet mellan NH3 och OH- är 1:1 också. Därför borde koncentrationen OH- vara 1,0 M. Så skulle pOH för NH3 vara -log(1)=-0=0 och pH för NH3 vara 14-0=14. Det känns inte realistiskt eftersom NH3 är en svag bas.

Jag har också svårt att förstå om det pH-värdet jag räknat ut för 0,001 M HNO3 (pH 3) och 0,1 M HAc (pH 1) är korrekt eller inte. Sedan förstår jag inte riktigt heller vad som menas med "empiriska iakttagelser".

Päronpuff 3
Postad: 2 apr 15:42

Man kanske ska göra på något annat sätt?

Det är meningen att du skall göra laborationen när du är på labbet, inte i förväg.

Päronpuff 3
Postad: 2 apr 16:47

Ja. Jag borde ha väntat med att göra beräkningarna. När vår lärare sa att de ger oss instruktionen i förväg så att vi ska kunna diskutera om tillvägagång på labben tänkte jag följa det rådet för att förbereda labben så bra som möjligt.

Svara Avbryt
Close