5 svar
85 visningar
mblackshore är nöjd med hjälpen!
mblackshore 47
Postad: 10 feb 2020 Redigerad: 10 feb 2020

Idiot har frågor om atomkraft med hjälp av smält salt

Hej,
Jag som idiot har frågor rörande vad jag behöver plugga för att klara av att förstå vad som sker i ett Thorium - atomkraftverk med smält salt (Thorium molten salt reactor) samt designa/bygga upp en sådan.

Har folk koll på hur mycket det skulle kosta att bygga driva en sådan? Samt vilka typer av specialister behöver man då?
Har vi expertis i Norden?

Sedan har jag också förstått att politiken ser jobbig ut i denna fråga just i Sverige.

Är Norge ett bättre land för kärnkraft?

Ebola 1587
Postad: 10 feb 2020 Redigerad: 10 feb 2020
mblackshore skrev:

Hej,
Jag som idiot har frågor rörande vad jag behöver plugga för att klara av att förstå vad som sker i ett Thorium - atomkraftverk med smält salt (Thorium molten salt reactor) samt designa/bygga upp en sådan.

Vilken nivå rör det sig om? Som du säkert förstår är det väldigt avancerat och kräver många år av universitetsutbildning för att beskriva till fullo. Då den typ av reaktor du beskriver tillhör generation IV är den inte implementerad någonstans utan det förekommer intensiv forskning i Japan, Ryssland, Australien, Kina och USA. Du kan läsa mer här:

LFTR - Liquid Flouride Thorium Reactor

Har folk koll på hur mycket det skulle kosta att bygga driva en sådan? Samt vilka typer av specialister behöver man då?

Högst osannolikt att det finns några trovärdiga kalkyler som inte är hemlighetsstämplade. Det man kan säga baserat på tekniken är att det översiktligt betraktas som billigare än övriga former av kärnreaktorer. Smältsaltreaktorer är en gammal teknik (1950-talet) men den har under 2000- och 2010-talet vidareutvecklats till den grad att den inkorporerats i de så kallade Generation 4-reaktorerna, alltså framtidens kärnreaktorer. Du kan läsa mer om den översiktliga kostnadsbilden här:

LFTR - An old idea in nuclear power gets reexamined

Scrolla ned till underrubriken "Cost Wise" så kan du läsa. Märk väl att deras bedömning är gjord utifrån ett amerikanskt perspektiv och därmed inte direkt överförbart till svensk marknad.

Har vi expertis i Norden?

Absolut. Men, Sverige är inte särskilt intresserade av Smältsaltreaktorer utan är mer inne på SFR eller mer specikt Natriumkylda snabbreaktorer. Vi gick nyligen (2010) in i ett svenskt-franskt samarbete för framtagning av relaterad teknik med ett anslag på 100 miljoner svenska kronor. Mer om detta kan du läsa här:

4:e gen reaktorer - SFR

Anledningen till att smältsaltreaktorer av typen som använder sig av torium inte varit huvudfokus i Sverige är sannolikt för att vi inte har enorma depåer att tillgå. De länder jag räknade upp tidigare (USA, Kina osv.) har däremot det.

Sedan har jag också förstått att politiken ser jobbig ut i denna fråga just i Sverige.

Vi har ett parti i riksdagen som gick till val som enfrågaparti kring Nej till kärnkraft och svenska folket har enligt vissa undersökningar en ganska ljummen attityd till det. Speciellt nu efter den populära miniserien Chernobyl har foliehattarna mångdubblats. 

Du kan nog göra en bedömning av läget i Sverige politiskt när det kommer till kärnkraft genom att söka dig klok på hur partierna ser på saken. En god idé skulle vara att maila någon på Vetenskapsrådet och fråga dem om saken, det är den statliga myndighet som tar beslut gällande statliga anslag.

Är Norge ett bättre land för kärnkraft?

Nej, inte nödvändigtvis.

mblackshore 47
Postad: 11 feb 2020

Finns det någon anledning till varför allt hemlighetsmakeri? Pengar?
Är det mycket patentpengar sådant?

Gällande utbildning...behöver man flera masters?

Ja...läste igenom pdf filen. " Capital costs are generally higher for conventional nuclear versus fossil-fuel plants, whereas fuel costs are lower"
Det kommer med andra ord inte bli "startup" bolag från scratch som  kommer ha råd att gå in i den här branchen.

Smältsaltreaktorer borde vara intressant för Sverige anser jag...då vi kan sno Thorium från norge. 13% av depåerna låg väl i Norge...som de inte använder.

Skrev nyligen till Vetenskapsrådet . Inväntar svar.
Ebola 1587
Postad: 11 feb 2020
mblackshore skrev:

Finns det någon anledning till varför allt hemlighetsmakeri? Pengar?
Är det mycket patentpengar sådant?

Det kan nog finnas en hel del ekonomiska anledningar att inte vara fullkomligt transparent relativt hela världen. Sverige säljer el till Danmark exempelvis och vill nog inte att Mads och Mikkel ska få ta del av all forskning.

SSF har utlyst bidrag på 200 miljoner kr till forskning kring FN:s agenda 30 varav generation 4-reaktorer är med på listan:

SSF - 200 miljoner utlyses

Gällande utbildning...behöver man flera masters?

Knepig fråga då det helt beror på i vilken omfattning man arbetar och i vilket område. När det kommer till forskning i privat sektor är man normalt civilingenjör i teknisk fysik och de flesta jag känner till personligen har doktorerat. Då kan du genom täta samarbeten mellan lärosäten och företag vara verksam både på en institution och ett företag.

Det finns även högskoleingenjörer i kärnkraftteknik, civilingenjörer med övriga inriktningar så som kemiteknik eller maskinteknik samt de som studerat teoretisk fysik med inriktning kärnfysik. Värt att notera är att ha flera masters är generellt en fluga vanligare i andra länder och normalt inget som läggs särskilt stor vikt vid i Sverige.

Om jag inte minns helt fel är en av de främsta forskarna på KTH inom kärnkraftssäkerhet Peter Szakolos (främst angående avfallshantering med fokus från materialvetenskap, strukturmekanik, korrosionsvetenskap osv.) och han tror jag är civilingenjör i maskinteknik som doktorerade inom materialvetenskap.

Smältsaltreaktorer borde vara intressant för Sverige anser jag...då vi kan sno Thorium från norge. 13% av depåerna låg väl i Norge...som de inte använder.

Ja, bara svårt det där med samarbete över gränserna med norrmännen. Möjligtvis att det går med tiden. Problemet med det landet är att de avvecklat all kommersiell kärnkraftsindustri sedan länge och det ser inte ut att vara på väg i någon produktiv riktning. De är inte med i GIF och de ser inte ut att jobba mot Agenda 30 utanför preliminär forskning.

Vi får helt enkelt se. Ska vi ta till norden sett är nog Finland ett hoppfullare alternativ. De tog beslut 2005 om utveckling snarare än avveckling som vi gjorde i Sverige och har nu 4 aktiva reaktorer i landet. De har hållit på att försöka bygga en femte i nu snart 15 år som planeras stå färdig först 2021, en historia kantad av många intressanta händelser vilket resulterat i att Finland kan stoltsera med att inneha andraplats för dyraste byggnad i människans historia.

Det är tyvärr en gen3 reaktor så inget nytt under solen där utöver att de planerar en sjätte gen4 reaktor efter att Olkiluoto 3 står klar. 

Skrev nyligen till Vetenskapsrådet . Inväntar svar.

Du skulle även kunna maila SSF och fråga dem om det främst är lärosäten som ansöker om forskningsbidrag för gen4 kärnkraftreaktorer eller om det även är privata företag och i så fall vilka. De kommer sannolikt säga att de inte kan dela med sig av denna info men det går alltid att fråga.

mblackshore 47
Postad: 11 feb 2020

Utbildningsmässigt så ser det ju egentligen inte ut att vara längre än 5år eftergymnasiella studier samt LIA av något slag?

Avfallshantering? Peter Szakolos behöver jag inte kontakta, jag tänker dumpa mitt kärnavfall i nordpolen så skyller Greta på män, [something]ism och folk som andas. 

Jag fick reda på att det är energimyndigheten som hanterar denna typ av frågor. Inväntar nu med spänning!

mblackshore 47
Postad: 13 feb 2020

Jag fick svar från energimyndigheten...men blev inte så mycket klokare.

Visa spoiler

Hej Michael

 

1. Finns det utbildningar som lämpar sig för att skapa, designa, bygga, och driva ett LFTR kärnkraftverk idag? Var borde jag börja?

Svar: Rimligtvis en ingenjörsutbildning.
Det finns inga hårt riktade utbildningar för denna typ? Fissionsreaktorfysik eller plasmafysik kanske? Finns något sådant?


 


2. Hur kommer det sig att det var mycket mer information om kärnkraft (från tidningar och regering) under 50-talet i Sverige än vad vi har haft de senaste 30 åren?

Svar: Vad har du för underlag för detta påstående? Vad menar du med information?

Det fanns både barnböcker, barnprogram om kärnkraft. Som "vår vän atomen" förr.
Det fanns fler debatter förr.

LFTR kan ju inte smälta, för att den är ju redan smält, så det borde vara i allmänhetens intresse. Att det går att bygga säkra atomreaktorer. Det blir svårt att ta beslut på något folk inte vet något om.


 


3. Hur kommer det sig att energifrågan inte togs som prioritet i grundskolan under de senaste 30 åren?

Svar: Hur menar du att energifrågan inte har prioriteras? Borde det varit mer samhällsvetenskap? Mer fysik?
Bristen på energi har inte informerats ut. Tror att det hade väckt ett större intresse för energi om problemet hade
presenterats tydligare.


 


4. Skiljer sig EU länders kärnkraftspolitik från icke EU länders kärnkraftspolitik? Är politiken bättre i Norge för kärnkraft?

Svar: Ja politiken skiljer sig åt. Både inom unionen och utanför.

Vilken politik som är bäst är i grunden en värderingsfråga. Dvs det finns inget objektivt bäst. Om din fråga är om politiken i Norge har varit bättre för att bygga kärnkraft i Norge så är svaret nej, eftersom det inte byggts någon kärnkraft i Norge.
De startade väl en LFTR reaktor 2012 med Westinghouse?

 

 

 

5. Vad gäller forskning för tillverkning av flygfordon med kärnkraft?

Svar: Vi vet inte. Troligen obefintlig det eftersom den ökade vikten pga strålskydd gör det praktiskt oanvändbart.

NB-36H flög 1955 med LFTR. Har FOI uppgifter?

 

 

 


Mvh Fredrik

 

Fredrik​ 
Svartengren
Tel. 
+46 (0)16 544 22 97

Däremot tog jag kontakt med Klara Insulander Björk, (Chalmers) Forskare, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, institutionen för fysik.
Det finns EN sådan utbildning som jag är ute efter Masterprogram, kärnenergiteknik (TNEEM), KTH . Det finns utbildningar i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike av det slaget.
Norge har Thorium, men deras intresse av att använda det till privat bruk eller över huvudtaget är lågt för tillfället.
Klara nämnde Seaborg i Danmark. De gör ganska exakt det jag önskar göra..en kärnkraftsstartup...men den är inte självfinansierad. För att klara av att finansiera ett kärnkraftverk så krävs det oftast ett multinationellt bolag och eller stat.
Det är med andra ord...inte bara.

För om du inte äger produktionen, så får du lön och då kallnar mitt intresse.

Gällande flygfordon med kärnkraft så gillar inte stater att kärnkraftsdrivna fordon finns i deras luftrum. Så därav finns det inga officiella uppgifter på detta.

Svara Avbryt
Close