1 svar
23 visningar
Hodlys är nöjd med hjälpen
Hodlys 209
Postad: 27 jun 11:24

imaginära lösningar i konjugerade tal

Hej!

Varför förekommer bara imaginära lösningar som konjugerade tal, varför inte reella lösningar?

Yngve 39137 – Livehjälpare
Postad: 27 jun 12:14 Redigerad: 27 jun 12:15

En förklaring är att ett reellt tal inte har något komplexkonjugat.

En annan är att de kpmplexkonjugerade paren kommer från ±\pm I pq-formeln.

Vi får komplexa lösningar då diskriminanten är mindre än 0. Det ger oss lösningar av typen a±bia\pm bi, dvs komplexkonjugerade par.

Om diskriminanten är större än eller lika med 0 så blir lösningarna a±ba\pm b, dvs inte ett komplexkonjugerat par.

Ovanstående bygger på att alla polynom med reella koefficienter går att faktorisera till en produkt av faktorer med reella koefficienter där varje faktor är ett polynom med gradtal 2 eller lägre (lite överkurs)

Svara Avbryt
Close