3 svar
34 visningar
Bosolaeter 300
Postad: 19 feb 2023 01:32

Immunsystem

I boken står många sådana frågor som att de namnar en typ av immunceller t.ex (maktofager, neutrofiler, mastceller.. osv) och att det står olika typer av patogener som t.ex svamp, bakterie, mask och virus. Då måste man välja bland de dessa celler som dödar en viss patogen. 

kan jag få förklaring hur jag kan bestämma det ? För att jag endast veta att immunceller dödar patogener men jag vet inte vilken cell dödar en viss patogen

mag1 9163
Postad: 19 feb 2023 12:03

Du får nog bara att söka dig fram till vad de olika immuncellerna kan göra, vad de kan "döda". Och sedan lära dig det, som fakta. Immunsystemet är ganska komplext, och vissa celler samarbetar och har till och med lite överlappande funktioner. Det blir därför svårt att "förklara hur man skall bestämma det". Celltypernas generella funktioner får man helt enkelt lära sig (och efter det kan man gå vidare till detaljer och nyanser).

Bosolaeter 300
Postad: 19 feb 2023 16:46

Jag har sökt och vet vilka funktioner har varje cell men jag hittar inte vilken typ av patogen kan varje cell fagocytera. 

mag1 9163
Postad: 19 feb 2023 16:53

Då kanske du även har hittat information om celltypernas fagocytos?

T.ex. hur de känner igen ämnen som fagocyteras, för det borde ge dig svaret på din fråga.

Svara Avbryt
Close