0 svar
584 visningar
Valen är nöjd med hjälpen
Valen 3
Postad: 2 feb 2022 08:21

Indiska kastsystemet

Jag har fått i uppgift att skriva en text om det indiska kastsystemet och vi ska skriva om hur det indiska kastsystemet uppstod. Då lite kortfattat, men jag lyckas inte hitta något på internet.

Sedan ska vi skriva om

Hur uppstod det? Vilken roll hade britterna i upprätthållandet av kastsystemet? Hur hänger religionen och kastsystemet ihop? Hur har synen på kastsystemet förändrats i Indien fram till idag? Vilken roll har Mahatma Ghandi haft för den förändrade synen på kastsystemet? Vad är fortfarande problematiskt i Indien idag?

Detta är vad jag har skrivit hittills

Kastsystemet
Det indiska kastsystemet är uppdelat i 4 nivåer som du föds in i och inte kan byta till ett annat. Först kommer lärarna och prästerna. Lärarna är högst upp för att de har mycket kunskap som folk vill ta del av och prästerna är högt upp för att de har varit väldigt betydelsefulla inom religionen och vetat mycket om det. Efter det så kommer kungar, militärer och ämbetsmän som också är väldigt betydelsefulla. Sedan så kommer Jordbrukare, köpmän och hantverkare och efter det så kommer Tjänstefolk och arbetare. Sist kommer Daliterna som också kallas de kastlösa, det betyder att de inte tillhör något kast och lever i fattigdom


Kastsystemet har delats in i grupper i flera tusen år, men idag är det förbjudet i Indien. Men det kan vara vara svårt att komma ifrån det eftersom att det är en del av den gudomliga ordningen enligt många hinduer, det är alltså ingenting som människan kan styra över.  Det Indiska kastsystemet påminner lite om den ståndsindelningen som fanns i Sverige under Medeltiden (Adel, Präster, Borgare och Bönder).

De som styrde Indien då satte sig själva i de tre översta då resten av folket fick bli i sista gruppen.

För att vara i höga kast behöver man inte vara rik utan bara ha blivit infödd i en familj som är i ett sådant kast.


Problematisering med kastsystemet
Problemen med kastsystemet är att lägre kaster blir diskriminerade sedan så strider det också mot mänskliga rättigheter som att vissa lägre kaster inte får ha vissa jobb. Om ett barn från ett lägre kast kommer hem till någon i ett högre kast och sätter sig på sängen måste det genast tvättas eftersom att det då anses som smutsigt. 

De olika kasten har också olika regler såsom att de inte får äta vad de vill utan måste hålla sig till reglerna som finns.  

Sedan 1950 så är det förbjudet att diskriminera någon för att de tillhör ett lägre kast, men det händer ändå fortfarande. Ett klassiskt begrepp för kast är varna


Hur uppstod kastsystemet i indien 
Indiens kastsystem uppstod i indien runt 1500 talet f.kr. I samband när arierna invaderade den indiska halvön. Då de besegrade draviderna på den Indiska halvön.

Tack på förhand.

Svara Avbryt
Close