2 svar
805 visningar
Wiki 129
Postad: 25 maj 2022 09:41

Inhomogen trissa med massor

Två massor med massa mA = 3,320 kg respektive mB = 22,522 kg hänger med en masslös lina över en inhomogen trissa med massa mC = 41,29 kg. Trissans masscentrum ligger i mitten av trissan. Trissan är fäst med ett friktionsfritt lager i mitten. Räkna med tyngdaccelerationen g = 9,806 m/s².Om massa A accelererar uppåt med 5,214 m/s² och trissans radie är 0,404 m, vilket masströghetsmoment har då den inhomogena trissan?

Jag frilägde och tänkte lösa ut I ur

L=I*α

Eftersom accelertionen i linan är lika med den tangentiella accelerationen använde jag ekvationen nedan och löste ut den tangentiella accelerationen.

Ft=Fa+Fb=mc*atat=(Fa+Fb)/mc

Sedan använder jag detta för att bestämma vinkelaccelerationen

at=r*αα=at/r

Sedan tänker jag att

Lo=I*αI=Lo/α

Numeriskt blir det 

Fa=3.320*5.214+3.320*9.806=49.8864Fb=-22.522*5.214-22.522*9.806=-338.2804Lo=(49.8864-338.2804)*0.404=-116.5193at=(49.8864-338.2804)/41.29=-6.9851α=-6.9851/0.404=-17.2898I=-116.5193/-17.2898=6.739

Jag testade också med ekvationen som innehåller tröghetsradie och fick exakt samma svar

I=mc*k2=41.29*0.4042=6.739

Jag testade också ett annat sätt för att at fram vinkelacceleratinen 

Ft=Fa+Fb=m*rcm*αα=(Fa+Fb)/m*rcm

Felet blev dock större

 

Hur ska jag göra?

Pieter Kuiper Online 7450
Postad: 25 maj 2022 10:32 Redigerad: 25 maj 2022 10:38
Wiki skrev:

Jag testade också med ekvationen som innehåller tröghetsradie och fick exakt samma svar

I=mc*k2=41.29*0.4042=6.739

Hur ska jag göra?


Det var bra att kolla det. Så trissan var en ring.
Det hade den inte alls behövt vara förstås. Det är faktiskt inte realistiskt.

Först och främst måste du skriva enheter.

Det är inte klart för mig vad du testade sedan.

SaintVenant Online 3853
Postad: 25 maj 2022 12:30

Vad menar du att svaret ska vara? Denna har varit uppe tidigare med andra siffror.

Tänk på att summan av kraftmoment är lika med tidsförändringen av rörelsemängdsmoment.

Svara Avbryt
Close