1 svar
7 visningar
Pimpi är nöjd med hjälpen
Pimpi 2
Postad: 4 dagar sedan Redigerad: 4 dagar sedan

initialkoncentrationen

Har fastnat på denna, hur gör jag?

"Reaktionen (dissociationen) 𝐴 ⇌ 𝐵 + 𝐶 har jämviktskonstanten K=1.00 × 10^-4 𝑀. Beräkna hur många procent av den totala mängden A som vid jämvikt har dissocierat om initialkoncentrationen av A är 1.0M"

 

Svar: 1% har sönderdelats

Utgå från att man har 1 mol A i en behållare som rymmer 1,00 dm3 från början. Vid jämvikt har x mol A sönderfallit till x mol B + x mol C. Vilken är koncentrationen av vart och ett av ämnena vid jämvikt? Sätt in koncentrationerna i uttrycket för jämviktskonstanten och beräkna x.

Om du behöver mer hjälp så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

Svara Avbryt
Close