3 svar
36 visningar
97reblan är nöjd med hjälpen!
97reblan 93
Postad: 12 okt 2020

Inköp och inventarier

Hej! Skulle verkligen behöva hjälp med att förstå mig på nedan problematik då jag haft flera sådana här uppgifter nu men det blir bara rörigt i huvudet. Vore så tacksam!

Företaget Datorteck startade för 4 år sedan. Inköp av inventarier har skett enligt följande:
År 1 70 000
År 2 90 000
År 3 120 000
Inköp av inventarier för år 4 är 40 000.
Företaget har sålt inventarier för 14 000 kr. Inventarierna var anskaffade under år 2 för 20 000 kr. De inventarier som köptes i år har Datorteck åter sålt under året utan vinst.
Inventarierna har sammanlagt skrivits av med 51 000 kr under dessa tre år.
Inventariernas ingående värde år 4 är 280 000 - 51 000 = 229 000.

Tidigare har man haft planenlig avskrivning men nu har man beslutat sig för att företaget ska gå över till räkenskapsenlig avskrivning. Man kommer då att redovisa överavskrivningen som en anläggningsreserv. Avskrivningen enligt plan är 10 år.

Vad blir årets kostnad för dessa däck?
Vad blir årets utgifter för däcken?
Vad blir det utgående lagervärdet om de använder sig av FIFO metoden?

Arktos 1069 – Mattecentrum-volontär
Postad: 14 okt 2020 Redigerad: 14 okt 2020

Regler för planenlig och räkenskapsenlig avskrivning står säkert i din kursbok.
Kolla där en gång till och gör sedan ett försök.
Men vad frågas det efter i sammanhanget?

Vad har inventarierna med däcken att göra?

97reblan 93
Postad: 15 okt 2020

Det blev lite knasigt här. 

Det är ju två olika uppgifter men jag missuppfattade helt. Klarade avskrivningarna men tycker uppgiften om däcken och deras årskostnad m.m är svår. Har inget om det i boken heller 

Gör en ny tråd om däck-frågan, visa hur du har försökt och hur långt du har kommit så an förhoppningsvis någon hjälpa dig.

Svara Avbryt
Close