3 svar
25 visningar
Salsadansssar är nöjd med hjälpen!
Salsadansssar 171
Postad: 4 dec 2018

Innehåller glycerol, etanol, metanol och 1-propanol vätebindingar och Vdw-bidningar?

Ja som frågan lyder, är dispersionskraften mellan alla atomerna i molekylerna och vätebindingarna mellan OH- grupperna i molekylerna, och hur påverkar fler OH-grupper molekylernas avdunstning?

vdW-bindningar finns mellan alla typer av partiklar, men de är helt betydelselösa ifall det också finns (betydligt starkare) vätebindningar. Fler hydroxigrupper innebär att fler vätebindningar kan skapas. Hur tror du att det påverkar avdunstningen?

Salsadansssar 171
Postad: 4 dec 2018

Så du menar att i ex. glycerol där det finns 3 OH-grupper (trevärdiga alkoholer) har vdW-bindningarna ingen betydelse eftersom vätebindningarna är starkare. Jag tror att de påverkar avdunstningen pga., att vätebindningar är extremt starka bindningar eftersom atomerna i reaktionen är extremt elektronegativa (de attraherar elektroner väldigt enkelt) ju fler sådana bindningar det finns desto svårare är det att bryta de och därför tar den längre tid för energin att avdunsta.  Är detta rätt? Hur skulle man kunna utveckla det?

Salsadansssar skrev:

Så du menar att i ex. glycerol där det finns 3 OH-grupper (trevärdiga alkoholer) har vdW-bindningarna ingen betydelse eftersom vätebindningarna är starkare. Jag tror att de påverkar avdunstningen pga., att vätebindningar är extremt starka bindningar eftersom atomerna i reaktionen är extremt elektronegativa (de attraherar elektroner väldigt enkelt) ju fler sådana bindningar det finns desto svårare är det att bryta de och därför tar den längre tid för energin att avdunsta.  Är detta rätt? Hur skulle man kunna utveckla det?

 Lär dig att det heter trevärda alkoholer - korrekt vokabulär bidrar till högre nivå på texten.

Vad menar du med "atomerna i reaktionen"? Vilken reaktion?

Energi kan inte avdunsta.

Svara Avbryt
Close