3 svar
74 visningar
mattegeni1 3231
Postad: 1 jun 23:15

Installationsteknik

  1. Dimensionera en vattenledning som betjänar 8 st tvättställ (Kopparrör).

    Jag förstår inte hur man ska göra det? Ska man bara hitta på siffror och mått?
mattegeni1 skrev:
  1. Dimensionera en vattenledning som betjänar 8 st tvättställ (Kopparrör).

    Jag förstår inte hur man ska göra det? Ska man bara hitta på siffror och mått?

Du skall förmodligen slå upp hur mycket vatten som behövs till ett tvättställ, multiplicera detta med 8 och använda någon lämlig formel.

CurtJ 1174
Postad: 2 jun 10:51

I norm-sverige har vi normer för det mesta och det gäller även vattenflödet till handfat. Man har ett nirm-flöde (har för mig att det är 0,2 l/s) och det dimensionerar rören till blandaren. Har man flera handfat på samma rör så är det inte sannolikt att alla är igång samtidigt så då har man ett sannolikt flöde per uttag och det är det som multipliceras med 8 som Smaragdalena säger. Det sammanlagda flödet ger dig sen, enligt norm, dimensionen på röret som krävs i installationen. Är det inte en vanlig installation (längre rör t ex) så måste du räkna på tryckfsll och ljud men för ”vanliga” installationer duger normen.

Jan Ragnar 1762
Postad: 2 jun 11:34

Frågar man ChatGPT ”Hur dimensionerar man vattenledningar i ett flerfamiljshus” får man följande svar:

Att dimensionera vattenledningar i ett flerfamiljshus är en komplex uppgift som kräver noggrann planering och beräkningar för att säkerställa att alla bostäder får tillräckligt med vattenflöde och tryck. Här är en generell översikt över stegen involverade i dimensioneringen:

1. Bestäm vattenbehovet

• Beräkna vattenflödet: Fastställ det maximala vattenflödet som behövs för hela byggnaden. Detta inkluderar flödesbehovet för alla vattenkrävande apparater och armaturer (kranar, duschar, toaletter, tvättmaskiner, etc.). • Flödesbehov per enhet: För varje typ av armatur, använd standardvärden för flödesbehov (t.ex. en dusch kan kräva 10-15 liter per minut).

2. Analysera användningsmönster

• Maximal samtidig användning: Alla armaturer används inte samtidigt, så beräkna en sannolikhet för samtidig användning för att bestämma en realistisk toppbelastning.

3. Välj ledningsmaterial

• Materialval: Välj material för vattenledningarna (t.ex. koppar, PEX, galvaniserat stål). Varje material har olika egenskaper som påverkar dimensioneringen.

4. Beräkna ledningsdimensioner

• Tryckförlust: Beräkna tryckförlusten genom ledningarna baserat på flödeshastigheten, ledningsmaterialet och längden på ledningarna. Tryckförlust sker på grund av friktion och förändringar i riktning (böjar, kopplingar). • Minsta diameter: Använd standardtabeller och formler (t.ex. Hazen-Williams formel) för att bestämma den minsta diameter som krävs för att upprätthålla tillräckligt tryck vid tappstället. • Dimensioneringskriterier: Följ nationella och lokala standarder och byggföreskrifter (t.ex. Boverkets byggregler i Sverige) som anger minsta tillåtna ledningsdiameter och maximala tillåtna tryckförlust.

5. Kontrollera statiskt och dynamiskt tryck

• Statiskt tryck: Kontrollera att det statiska vattentrycket (trycket när inga armaturer används) är inom acceptabla gränser. • Dynamiskt tryck: Kontrollera att det dynamiska trycket (trycket när vatten flödar) är tillräckligt för att tillgodose behoven vid alla tappställen.

6. Praktiska överväganden

• Slinglängd och höjdskillnader: Ta hänsyn till längden på ledningarna och eventuella höjdskillnader i byggnaden som kan påverka trycket. • Isolering och skydd: Se till att ledningarna är korrekt isolerade och skyddade mot frysning och mekanisk skada.

Exempel på dimensioneringsprocess:

1. Sammanställ vattenbehov: • En dusch: 15 liter/min • En toalett: 6 liter/spolning • En tvättmaskin: 10 liter/min • Total toppflöde för en enhet: ca 30-40 liter/min (baserat på samtidig användning). 2. Dimensionera huvudledningen: • För ett flerfamiljshus med 10 enheter: • Anta en samtidig användningsfaktor på 0,3 (endast 30% av enheterna använder vatten samtidigt). • Maximal toppflöde: 10 enheter * 40 liter/min * 0,3 = 120 liter/min. 3. Bestäm ledningsdimension: • Använd tabeller för att hitta en lämplig rördiameter som kan hantera 120 liter/min med acceptabel tryckförlust.

För detaljerade beräkningar och specifikationer bör man alltid konsultera en VVS-ingenjör eller en specialist inom området och följa lokala byggregler och standarder.

Svara Avbryt
Close