3 svar
19 visningar
Jonathan Falk 5
Postad: 3 jun 2019

inter- och intramolekylärabindningar

·      Mellan atomer och joner – jonbindning, metallbindning och kovalentbindning
·      Mellan molekyler – van der waals-, dipol-dipol- och vätebindning
Intermolekylärbindning                          intramolekylärbindning
 
Svagaste       van der waals bindning                            kovalentbindning
                      Dipol-dipol-bindning                              jonbindning
Starkast         vätebindning                                            metallbindning

 

men det jag inte förstår är varför det är på detta sätt?

Jag håller inte riktigt med dig. De starka bindningarna - de som kan skapa "kemiska ämnen" är kovalent binding och jonbindning. De båda typerna av bindning är så olika att man inte kan säga att den ena är starkare än den andra, båda är starka.

De svaga bindningarna är van der Waalsbindning, dipol-dipolbindning, jon-dipolbindning, metallbindning och vätebindning. Vätebindnning är ett specialfall av dipol-dipolbindning som är så stark och så viktig att den har fått ett eget namn.

men det jag inte förstår är varför det är på detta sätt?

Kan du precisera vad du menar med din fråga? Jag förstår inte vilket svar det är du vill ha.

Jonathan Falk 5
Postad: 3 jun 2019

jo så är det säkert men nu har min lärare sagt och lärt ut att de är två grupper med tre st bindningar i varje, så jag håller mig till de. 

men min fråga var om du skulle kunna förklara på ett enkelt och försåtligt sätt varför just van der waalsbindingen är svagast osv. typ en motivering?

Har du läst på det mest uppenbara stället (näst efter din lärobok, sår det säkert också står)?

Svara Avbryt
Close