1 svar
361 visningar
MaDy 27
Postad: 28 apr 2019

Interpolering, vilken är formeln?

Har en matris w där kolumn 1 är x-värden och kolumn 3 y-värden för en kastbåge (alltså värden för punkter (x, y) på bågen). Jag har hittat denna interpolationsformel på internet vilken fungerar för min kod men eftersom jag ska skriva en rapport om mitt program så behöver jag veta vad det är för en formel för att kunna använda den. Är det någon som vet? :D

 

xTemp=w(end,1)-w(end,3)*(w(end,1)-w(end-1,1))/(w(end,3)-w(end-1,3));

 

Dr. G 5425
Postad: 28 apr 2019

Vanligtvis när man interpolerar så vill man hitta ett y-värde för ett visst x-värde som ligger mellan två kända värden, säg x1 och x2. 

Oklart varför de bara tittar på det sista och näst sista elementen i kolumnerna. 

Ett tips är att prova linjär interpolation. Du kan skriva en egen funktion för detta eller använda den inbyggda funktionen

y = interp1(xi,yi,x)

Svara Avbryt
Close