7 svar
80 visningar
Bazinga är nöjd med hjälpen
Bazinga 138
Postad: 27 dec 2021 15:44

Intramolekylära krafter

Förklara hur intramolekylära krafter kan påverka ett ämnes fysikaliska egenskaper, såsom ledningsförmåga och kokpunkt?

 

Den här frågan är jag lite osäker på, jag vet att intramolekylära krafter kan bidra till en bättre elektriskt förmåga, men vet ej mer än det.

ItzErre 1555
Postad: 27 dec 2021 15:46

Vad är det som får ett ämne att vara i flytande, gas resp fast form

Bazinga 138
Postad: 27 dec 2021 15:48

Värme? asså det är beroende på atomernas rörelse?

Smaragdalena Online 73589 – Lärare
Postad: 27 dec 2021 15:55

Börja med att berätta vilka krafter det är som är intramolekylära.

Bazinga 138
Postad: 27 dec 2021 16:16 Redigerad: 27 dec 2021 16:16

krafter som är intramolekylära är

Jonbindning

- Kovalenta bindningar

- Metalbindningar

Smaragdalena Online 73589 – Lärare
Postad: 27 dec 2021 16:24

Nja, metallbindningar brukar räknas som intermolekylära, annars stämmer det.

Vad händer med ett salt när värmerörelserna blir så stora att jonbindningarna inte orkar hålla jonerna på plats?

Vad händer med en molekyl om värmerörelserna blir så stora att de kovalenta bindningarna bryts?

Bazinga 138
Postad: 27 dec 2021 16:44

ok!

Jo, själva saltet kommer att smältas.

 

vet ej, på den andra frågan (lite osäker)

Smaragdalena Online 73589 – Lärare
Postad: 27 dec 2021 19:12

Det stämmer, saltet kommer att smälta (med undantag för vissa salter av sammansatta joner, där jonen "går sönder" vid lägre temperatur än smältpunkten, t ex NaHCO3).

Om bindningarna mellan syre och väte i en vattenmolekyl går sönder, är det fortfarande en vattenmolekyl då?

Svara Avbryt
Close