0 svar
24 visningar
manne1907 158
Postad: 30 dec 2023 21:19

Invasiva extracellulära bakterier i immunsystem

Vissa extracellulära sjukdomsframkallande bakterier är invasiva och kan därför passera epitelscellslagret i tarmen, som är en skyddande barriär mot kroppens utsida. Vid invasion förorsakar sådana bakterier infektion i den underliggande vävnaden - lamina propria.

Vilket av alternativen nedan beskriver bäst en förväntad konsekvens av en sådan infektion i lamina propria?
 
 
 
 
A) Aktiveringen av bakteriespecifika CD4 T-celler i lokala sekundära lymfoida organ leder till utveckling av TH2 celler
 
 
B) Aktiveringen av bakteriespecifika B-celler i lokala sekundära lymfoida organ leder till produktion av specifika IgA-antikroppar.
 
 
C) Aktiveringen av lokala epitelceller via PAMPs på bakterierna leder till produktion av antibakteriella peptider
 
 
D) Aktiveringen av lokala makrofager och DC leder till selektiv rekrytering av eosinofiler och basofiler till vävnaden från lokala blodkärl

 

Jag utesluter alternativ D, då dessa om något skulle leda till rekrytering av neutrofiler / monocyter, inte eosinofil och basofil i första hand. Därefter vet jag att epitelceller nyttjar AMP som försvarsmekanism, men borde epitelceller verkligen aktiveras om infektionen passerat epitelcellslagret i tarmen? Borde inte alternativ B vara mer korrekt? Speciellt eftersom att dimert IgA kan binda Poly-Ig receptor i tarmlumen som möjliggör transcytos genom epitelceller och som på så vis kan ta sig till infektionshärden. Vad missar jag? Mvh

Svara Avbryt
Close