3 svar
41 visningar
ruohjna är nöjd med hjälpen
ruohjna 3
Postad: 10 jan 2021

Investeringskalkyl: vilken maskin ska företaget välja?

Hur långt har du kommit hittills? Jag hade använt annuitetsmetoden, vilket innebär att du först måste beräkna både nettonuvärdet och annuitetsfaktorn. För att beräkna nettonuvärdet måste du bestämma de årliga kassaflödena för respektive alternativ under deras tekniska livslängder.

ruohjna 3
Postad: 11 jan 2021
  1. Här är mina uträkningar hittills, är osäker om mina beräkningar är rätt och hur jag ska göra sen för att få reda på vilken maskin är bäst.

Varifrån kommer värdena 0,6209, 0,5645 och 0,4665? För A hade jag gjort såhär:

Tillverkar man 2000 enheter per år blir täckningsbidraget 400*2000=800 000 kr. Med driftkostnader på 200 000 kr innebär det att kassaflödet är 600 000 kr per år. Då kan man beräkna nettonuvärdet givet en kalkylränta på 10%:

NNV=-2000000+6000001,10+6000001,102+6000001,103+6000001,104+6000001,105+2000001,105=398700krNNV=-2000000+\dfrac {600000}{1,10}+\dfrac {600000}{1,10^2}+\dfrac {600000}{1,10^3}+\dfrac {600000}{1,10^4}+\dfrac {600000}{1,10^5}+\dfrac {200000}{1,10^5}=398700 kr

Det betyder att annuiteten blir

0,2638·398700=105177kr0,2638\cdot 398700 =105177kr

Gör på motsvarande sätt för de två andra investeringarna. Den som ger högst annuitet bör anses vara mest lönsam. Det finns ett par formler som gör beräkningarna enklare i fall som dessa när kassaflödena är lika stora varje år.

Svara Avbryt
Close