3 svar
122 visningar
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 21 nov 2021 15:50 Redigerad: 21 nov 2021 15:56

Irriterande begreppsanvändning i biologibok

Hej, jag läser boken "Mathematical biology", kapitlet om nervceller och aktionspotential. Se bilden i mitten av sidan:

  1. Enheten volt skrivs med stort V
  2. Enheten för elektrisk laddning är columb, inte volt
  3. Spänning, alltså spänningskillnad är något man tar mellan två punkter, inte som på bilden är det är 0 ute och -70 inne, vilket ger spänningsksillnad på 70mv. De vill alltså ange utsidan som referenspotential, men den kommer också ändras så hur ska det fungera som referens??? 

Jag blir så himla irriterad och vet inte hur jag ska förstå resten av kapitlet om de fortsätter på detta sätt.

mag1 8346
Postad: 21 nov 2021 17:11 Redigerad: 21 nov 2021 17:12

Jo, inom biologin är det ibland lite si och så med fysiska och kemiska begrepp.

Ingen fråga ställd för punkt 2, men det är nog bildtexten som inte är helt fullständig. För laddningarna är ju utritade, men författarna har inte specificerat att även membranpotentialen är angiven. Men kanske vi skall ge författarna en eloge för att de förutsåg att läsarna kan skillnaden :)

3. Membranpotentialens referens är att utsidan är 0 (per definition), och sedan subtraheras insidans spänning (70mV) så får du ett negativt värde för potentialen. Det som är av intresse vid undersökningar av membranpotentialen är f.f.a. hur den förändras som en konsekvens av olika stimuli. Och ja det stämmer utsidans potential påverkas lätt, men så länge effekten av ett stimuli presenteras som en påverkan på membranpotentialen (som har utsidan som 0) spelar det ingen roll om referens potentialen har värdet 2 eller 400 AU, den sätts ändå till 0 mV.

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 21 nov 2021 21:33

Ok!

Men jag undrar också om Hodgkin–Huxleys modell, jag förstår inte hur jag ska kategorisera den. Utgår från wikipedia. Om jag förstått det rätt är det ett system av ickelinjära ODE med fyra variabler, V, n, m, h som alla beror på tid t. Modellen inkorporerar alltså inte aktionspotentialpropagering (dvs beror på plats på axonet)?

mag1 8346
Postad: 23 nov 2021 09:04

Nej HH modellen verkar inte inkludera position i neuronen, men den verkar kunna användas (som i.a.f. en komponent) vid beräkningar av propagering/hastighet.

Svara Avbryt
Close