0 svar
45 visningar
enblivandeingenjör 53
Postad: 31 jan 2019

Jacobimatris m.m.

Lite slarvigt uttryckt i uppgiften, blandat med x1,x2 och x,y. Jag valde att kalla variablerna x1=x och x2=y.

o Räknar ut f(a) genom att sätta in a=(1,-1) i respektive funktion, på papper.

o Räknar ur g1, g2, h1 och h2 på papper också, dvs derivatan av g och h med avseende på x respektive y.

o Sätter in a=(1,-1) i samtliga derivator.

o Skapar matriser.

o Beräknar b = -Df(a)\f(a)

o a är redan given, men gör den till matrisform [1;-1]

o Sätter x = a + b

o Tolkar den erhållna matrisen som min lösning [x1;x2]

 

Vad gör jag för fel?

Infogar det jag skrivit i Matlab nedan:

 

%f(a):

g=sin(-1);

h=-1;

GH=[g;h]

 

%Df(a):

x=2; y=-1;

g1=6*x^2*y^2*cos(x^2*y^3);

g2=6*x^5*y^3*cos(x^2*y^3);

 

h1=2*x^2/y;

h2=-x^3/y^2;

 

D=[g1 g2;h1 h2]

 

% a = [a1;a2]

a=[1;-1];

 

b=-D\GH

 

x=a+b

format short

Svara Avbryt
Close