8 svar
69 visningar
Zorikan2017 217
Postad: 4 mar 18:06

Jag försöker ta reda på spänningen över kondensatorn när den är fullt uppladdad

När både kondensatorn och induktorn är fullt uppladdad så blir spänningen över induktorn 0v blir en kortslutning. Då måste det väl ligga en slutlig spänning över kondensatorn. 
den försöker jag ta reda på. Men enligt facit så ligger spänningen bara över resistorerna i slutändan? Jätte konstigt…. Jag måste ju ta reda på vilken spänning denna har för att kunna ta reda på resistansen i R2. 

Zorikan2017 217
Postad: 4 mar 18:07

Jan Ragnar 1675
Postad: 4 mar 23:22

För att få fram värdena på reststanserna R1 och R2 så behöver vi inte studera när kondensatorn är maximalt laddad.

Spänningen över R1 är avbildad i Figur 2. Den strömgraf som har samma kurvform som spänningsgrafen i Figur 2 är strömgraf II. Då måste den vara strömmen genom R1 och R2.

Eftersom spänningen över R1 är 0,5 V och strömmen genom den 5 mA så blir R1 alltså 100 Ω.

Då spänningskällan är på 1 V är spänningen över R2, när strömmen genom kondensatorn (strömgraf III) har klingat ut, lika med 1 - 0,5 = 0,5 V. Båda motstånden passeras av samma ström, och då blir R2 också 100 Ω.

Zorikan2017 217
Postad: 4 mar 23:54

Så det är ingen spänning över kondensatorn, en konstant spänning när den är fulladdad? Det blir väl som en seriekoppling när induktorn har 0v kortslutning och avbrott i kondensatorn med konstant spänning och ingen ström igenom den. Måste man inte ta hänsyn till denna spänning isåfall?

D4NIEL 2539
Postad: 4 mar 23:54 Redigerad: 4 mar 23:59

Vad blir spänningen över kondensatorn om den är kortsluten? Är den verkligen fulladdad då?

Det som händer är att kondensatorn laddas upp  och sedan börjar avge ström (den har alltså en strömgraf som går under noll under en period). Slutligen stannar strömgrafen på 0 när den inte längre avger laddning. Kan du identifiera vilken strömgraf som tillhör kondensatorn?

 

Zorikan2017 217
Postad: 5 mar 00:03

Ja det är den tredje. Enligt föreläsningarna så ritade vi grafer på I(t) och u(t) strömmen går mot noll och u(t) får ett slutvärde en konstant spänning i en kondensator som laddas upp!! Enligt facit blir det ingen spänning över kondensatorn och inte heller induktorn. Induktorn blir det kortslutning 0v och blir som en resistans fri ledning där konstant ström går. 

D4NIEL 2539
Postad: 5 mar 01:13 Redigerad: 5 mar 01:20
Zorikan2017 skrev:

Ja det är den tredje. Enligt föreläsningarna så ritade vi grafer på I(t) och u(t) strömmen går mot noll och u(t) får ett slutvärde en konstant spänning i en kondensator som laddas upp!! Enligt facit blir det ingen spänning över kondensatorn och inte heller induktorn. Induktorn blir det kortslutning 0v och blir som en resistans fri ledning där konstant ström går. 

I stora drag laddas kondensatorn upp från tiden 1.00 till ungefär 1.03, sedan laddar den ur till tiden 1.1 där den återigen laddas lite och har en insvängning till stabilt värde 0 efter det.

En kondensator som långvarigt har 0 spänning över sig är per definition inte laddad eftersom Q=CU=0Q=CU=0 i steady state.

Zorikan2017 217
Postad: 5 mar 12:45

Jag förstår fortfarande inte tyvärr. Hur man kunde ta reda på spänningen över r2 utan att ta hänsyn till kondensatorns spänning och och uppladdning.

D4NIEL 2539
Postad: 5 mar 13:55 Redigerad: 5 mar 13:58

Efter lång tid är kondensatorn kortsluten av spolen. Det ligger ingen spänning över kondensatorn eller över spolen. All ström går genom spolen. Kondensatorn kan man ta bort ur kretsen.

Efter lång tid är spänningen över R1 500mV. Eftersom den totala spänningen ska vara 1V måste spänningen över R2 också vara 500mV, dessutom inser vi att R1=R2R_1=R_2.

Efter lång tid är strömmen i kretsen 5mA (strömgraf 2 eller strömgraf 1).

Spänningen över ett passivt motstånd följer alltid (åtminstone tillräckligt nära alltid)  Ohms lag

U=RIU=RI

Alltså är R2=R1=500mV5mA=100ΩR_2=R_1=\frac{500\mathrm{mV}}{5\mathrm{mA}}=100\mathrm{\Omega}

 

Svara Avbryt
Close