9 svar
67 visningar
CarroJ 5
Postad: 23 feb 2021

Jag har aldrig hört talas om detta

Ett klassrum är 12 m långt 7 m brett och 3 m högt. Halten av koldioxid i luften bör inte överstiga 0,8% av rummets volym. Hur mkt är de? Svara i liter och avrunda ditt svar till hundratal 

Laguna Online 13512
Postad: 23 feb 2021

Du har helt säkert hört talas om alla beståndsdelarna i uppgiften.

Hur räknar man ut volymen på ett rätblock? (som ett rum är)

Hur räknar man med procent?

Hur gör man om kubikmeter till liter?

CarroJ 5
Postad: 23 feb 2021

Jag vet inte jag förstår inte ens hur jag ska göra 

Börja med att räkna ut rummets volym i enheten kubikmeter. 

CarroJ 5
Postad: 23 feb 2021

120x70x30x0,008=2016

Nu har du tydligen tagit många steg samtidigt. Du har ställt upp rummets volym i enheten liter (= dm3) om multiplicerat detta med 0,8 % skrivet i decimalform. Du har alltså räknat ut hur många liter koldioxid det maximalt får finnas i rummet (och det ser rätt ut). Då återstår det bara att följa uppgiftens instruktioner för hur svaret skall avrundas.

CarroJ 5
Postad: 23 feb 2021

Hur ska jag avrunda då?

Läs i uppgiften:

Svara i liter och avrunda ditt svar till hundratal 

CarroJ 5
Postad: 24 feb 2021

Har försökt men förstår inte hur jag ska göra. 

Man börjar tydligen avrunda i åk 5

Svara Avbryt
Close