2 svar
57 visningar
Zorikan2017 är nöjd med hjälpen
Zorikan2017 217
Postad: 20 feb 19:38

Jag har lite problem med att förstå

16.16 har problem att förstå denna uppgift. 
Jag vill se om jag har tolkat det rätt, oscilloskopet får en ström i sig alltså att pluskaddningar strömriktning till den går och därför står det att den får en positiv stöt. Magnetfältet är riktat åt vänster tolkar jag det som för att alltså nordsida vänster. Detta kan ges av högerhandsregeln oxå va att den är riktad vänster. Inne i magneten så går flödeslinjerna från s till n då flödeslinjerna cirkulerar och ut från nordändan går en flödeslinje och det är denna linje som den andra magneten känner av får den går riktad mot den. Enligt facit är denna magneten riktad nordsida mot den andra spolens magnets nordsida. Då motverkar spolmagneten detta och får en ström i sig som går från jordade punkten in till oscilloskopet. För att motverka flödesändringen. 

vad hade hänt om magnetens sydsida var riktad mot spolens magnet hade det skett samma sak att positiv ström gått till oscilloskåpet då spolens magnet för syds sidan mot magneten eller hade blivit negativ ström då spolens magnet är nordsida mot magnetens syds sida attraktion? 

D4NIEL Online 2539
Postad: 21 feb 08:41 Redigerad: 21 feb 08:44

Om man hade vänt på magneten hade spolen inducerat sin egen sydsida till vänster sida för att mota bort magneten.

Då hade vi fått en ström som går in i jordmarkeringen på oscilloskopet  och ut i porten över. Det hade vi läst av som en negativ kurva och vi hade dragit slutsatsen att spolens poler låg i ordning (+-) istället för (-+) som i det ursprungliga fallet.

Zorikan2017 217
Postad: 21 feb 11:11

Okej tack då förstår jag lite bättre!

Svara Avbryt
Close