23 svar
69 visningar
Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 20:44

Jag tror jag förstår det, men är osäker

4) Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 20:44
Tamara Almajidi skrev:

4) Grafen till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Tamara Almajidi skrev:

4) Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Börja med att rita upp grafen. Lägg upp din bild här.

Tamara Almajidi skrev:

4) Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Står konstanten a i frågan?

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 20:57
Smaragdalena skrev:
Tamara Almajidi skrev:

4) Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Börja med att rita upp grafen. Lägg upp din bild här.

när jag ska rita grafen ska jag utgå från att x är som de har skrivt -1 och 2?

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 20:58
joculator skrev:
Tamara Almajidi skrev:

4) Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

 

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

 

Svar: Jag förstår att C i en potensfunktion är ju start värdet eller där de skär y axeln. Så C borde vara  12 eftersom första funktionen är skärningspunkten 12, och eftersom den skär potenfunktionen borde det ju betyda att C är också 12. Visst?

Sen fattar jag inte vad jag ska göra med x= -1 och x=2

Står konstanten a i frågan?

nej de vill att jag ska bestämma konstanten C och a 

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 21:07

 

Så här blev min graf


Vilka koordinater har de båda skärningspunkterna mellan den räta linjen och andragradsfunktionen?

(Jag får erkänna att det är lite svårt att rita upp en andragradsfunktion när man vet så lite om den!)

Vilket värde har funktionen g(x) = Cx2 när x = 0? Konstanten C har ingenting med denna skärningspunkt att göra, den avgör hur bred eller smal "skålen" blir. Jag gissar att du blandar ihop det med en exponentialfunktion, men inte ens då kan jag förstå varför C skulle ha just värdet 12 - det är ju den räta linjen som skär y-axeln där, inte potensfunktionen.

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 21:24

aha förlåt då är det bara jag som är förvirrad, jag trodde jag jag var på rätt väg hahahah. Jag håller med det är svårt att rita en andragradsekvation men värdet på funtionen g(x) om x = 0 borde väl vara g(x)=0? för 0är ju 0 och C*0=0?

Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

Så här skrev du, men du måste väl ha skrivit fel? Det finns ingen konstant a i ditt uttryck för g(x), och jag får inte ihop det med en andragradsfunktion som skulle gå genom punkterna (-1,2), (0,0) och (2, massor).

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 21:52
Smaragdalena skrev:

Grafin till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2.

För g gäller att g(x) = C * x ^ 2 Bestäm konstanterna C och a.

Så här skrev du, men du måste väl ha skrivit fel? Det finns ingen konstant a i ditt uttryck för g(x), och jag får inte ihop det med en andragradsfunktion som skulle gå genom punkterna (-1,2), (0,0) och (2, massor).

Men hur ska jag lösa uppgiften då?

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 21:58

alltså jag kopierade ju bara uppgiften kan skicak bild på den

Ja, lägg upp en bild! Stod det möjligen g(x) = Cxa?

Tamara Almajidi 44
Postad: 13 mar 22:00

OK, då går det att lösa (och jag gissade rätt, du hade råkat skriva 2 där det står a.) Då är det alltså inte en andragradsfunktion. Det gället i alla fall att f(0) = 0.

Den ena punkten där potensfunktionen korsar den räta linjen är (-1,2). Vilka koordinater har den andra punkten?

Tamara Almajidi 44
Postad: 14 mar 08:03

oj förlåt mig, är det då att -1 är x och 2 är y eller? för när du skriver -1,2 ser det ut som att -1 är x och 2 är y men de säger i frågan x=2?

Läs uppgiften! Där står det att grafen till den linjära funktionen f(x) = 10x + 12 skär grafen till potensfunktionen g i de punkter där x=-1 och x = 2. På din bild i inlägg #7 såg jag att du har markerat punkten (-1,2) så det är den ena skärningspunkten. Den andra punkten har x-koordinaten 2 men du behöver räkna ut y-koordinaten.

Tamara Almajidi 44
Postad: 14 mar 09:04 Redigerad: 14 mar 09:04

Aha och de gör jag av att 10(2)+12= 22 när x är 2 är y= 22, och när x är -1 är y=2

Nu vet du att potensfunktionen g(x) = Cxa också går genom dessa båda punkter. Detta ger två andra ekvationer. Kan du hitta dessa?

Tamara Almajidi 44
Postad: 14 mar 16:06

första är ju väl g(x)= 2xa?

och andra g(x)= 22xa?

 

sen blir det ju som en ekvation eftersom vi vet x och y? då tänker jag om vi tar punkterna (2,22) och ersätter de i funktion 1 då byter vi ut 22=2x^a ----> 22=2*2^a ----> 22=4^a men sedan för att lösa den behöver man använda logaritmer men vi har inte lärt oss det än

Nej. Om vi sätter in punkten (-1,2) i g(x) = Cxa får vi 2 = C(-1)a. Vad får du om du sätter in den andra punkten?

Tamara Almajidi 44
Postad: 14 mar 16:15

22=C(2)a?

Ja. Nu skulle du konna dela den andra ekvationen med den första ekvationen ledvis. På så sätt kommer C att ta ut varandra, och du kan räkna fram värdet på exponenten a.

Tamara Almajidi 44
Postad: 14 mar 19:58

men jag får fram 11= 2a/-1, när jag delar båda ekvationerna med varandra

Svara Avbryt
Close