8 svar
90 visningar
fylldmedfrågor 176
Postad: 23 maj 2020 15:25

Jämföra entalpi förändringen i två reaktioner

I facit står det att man kan säga att NFär stabilare än NCLMen så resonerade inte jag.

Jag tänker såhär, man kan aldrig mäta energiinnehållet hos ett ämne, men däremot kan man mäta skillnaden mellan energiinnehållet hos produkten och reaktanterna. Så därmed är den enda slutsatsen jag kan dra att NFär stabilare än reaktanterna i reaktionen den ingår i, och att NClär mindre stabil än reaktanterna i reaktionen den ingår i då den har högre energiinnehåll. 

Det enda sättet jag kan förstå hur facit resonerar, är om reaktanternas energiinnehåll i bägge reaktionerna har samma entalpi värde. Men hur vet man det i så fall, reaktanterna skiljer ju sig?

Tack på förhand!

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 23 maj 2020 16:39

I båda fallen kan du ju jämföra vilken som är mest energirik, reaktanterna eller produkten. Varförskulle du inte  kunna dra några slutsatser av detta?

Dessutom har man godtyckligt bestämt sig för att sätta bildningsentalpin till 0 för alla grundämnen, men det är en annan sak som inte påverkar den här uppgiften. Entalpiskillnaderna påverkas ju inte av var man har lagt nollnivån.

fylldmedfrågor 176
Postad: 23 maj 2020 16:52

Ja, jag kan jämföra vilken som är mest energirik genom att titta på delta H. Delta H är produkternas entalpi subbtraherat med reaktanternas entalpi värde. Men reaktanternas entalpi värde skiljer sig i både reaktionerna. Därmed kan jag inte veta  skillnad i entalpi mellan de två produkterna.

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 23 maj 2020 19:10

Frågan var: Kan du säga något om stabiliteten hos NF3 och NCl3 (kommer ämnet att sönderfalla till de ingående grundämnena)?

fylldmedfrågor 176
Postad: 23 maj 2020 19:16

Varför skulle ämnet sönderfall till ingående grundämnen?

fylldmedfrågor 176
Postad: 23 maj 2020 19:31

Jag tänker såhär reaktanterna i reaktionen där NClär produkten kan ha jätte låg entalpi värde.

Medans reaktanterna där NFingår kanske har ett större entalpi värde. Med det menar jag att även om NCLär ostabilare än sina reaktanter så behöver det väl ej betyda att den är mer ostabil än NF3.

I facit säger de just detta.

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 23 maj 2020 20:36

Det är inte meningen att du skall jämföra NF3 med NCl3. Du skall jämföra NF3 med kvävgas och fluorgas, och NCl3 med kvävgas och klorgas. Kommer föreningen att falla sönder till grundämnena eller inte?

fylldmedfrågor 176
Postad: 24 maj 2020 14:54

Ok, men då tycker tycker jag att det är konstigt att facit i boken jämför de ``Eftersom energiinnehållet i NClär mycket högre än för NF3´´

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 24 maj 2020 17:10

Jag skulle svara: Eftersom bildandet av NCl3 från grundämnena är en endoterm reaktion och bildandet av NF3 från grundämnena är en exoterm reaktion är det mer troligt att NCl3 sönderfaller än att NF3 gör det.

Svara Avbryt
Close