2 svar
356 visningar
sandraar 43
Postad: 24 sep 2018 Redigerad: 24 sep 2018

Jämförelse mellan fattiga och rika

Min uppgift är att göra en jämförelse mellan fattiga och rika. Jag ska ta reda på vilka klara skillnader i näringslivet om man ser till hur många som arbetar inom sektorerna.  (Sektorn är/består av: jordbruket, skogsbruket,fiske, industrier, produktionen (tjänster)

Och 

Vad det finns för nackdelar för ett land att ha övervägande delen av sin produktion inom den primära sektorn. ?

 

Har funderat mycket kring detta men förstår inte. Är det någon som har en källa till detta så att jag kan läsa och förstå mer?

Albiki 4226
Postad: 24 sep 2018

Det finns olika slag av fattigdom. Avser du monetär fattigdom?

Ingemar 337
Postad: 26 sep 2018

Tänk på en fiskkonserv.

Primär: Fiskarna som tar upp fisken ur havet
Sekundär: Fabriken där fiskarna fileas, läggs i burkar och konserveras
Tertiär: Där folk jobbar med försäljning och marknadsföring av produkten samt löner osv. för de anställda.
Kvartär: Där man t.ex.  forskar fram nya fångstmetoder för att öka fångsterna

För varje steg krävs bättre och bättre utbildning av de som jobbar inom sektorn, samtidigt som färre och färre jobbar inom den. Ju mindre utvecklat ett land är, desto större är risken att de högre sektorerna hamnar i andra länder. Det kan bli som i Västafrika där fiskarna tar upp fisken, men resten av kedjan där fisk omvandlas till Omega3-ampuller vi äter i Sverige sker i andra länder.

Det är också så att vinsten blir högre och högre för varje steg mellan sektorerna. Lägst vinst ger den primära, som samtidigt har flest människor sysselsatta. Är övervägande delen av produktionen där innebär det mycket jobb för lite pengar. Folk blir sjuka och utslitna utan att få det bättre. Samtidigt behövs inte särskilt mycket utbildning för att kunna utföra arbetet vilket gör att barnen oftare jobbar i hemmet än går i skolan vilket gör att de inte kan få något annat jobb om de skulle vilja ändra sin karriär.

Störst kostnad finns i den kvartära sektorn där man främst hittar topputbildade forskare men deras upptäckter ökar vinsten neråt i de andra sektorerna. De är få anställda men finns i praktiken bara i länder med riktigt hög utbildningsnivå. Det behöver inte betyda att det är riktigt rika länder. Indien har tex. mycket forskning utan att anses som ett av världens rikaste.

Svara Avbryt
Close