1 svar
2140 visningar
Stoffer 135 – Fd. Medlem
Postad: 11 jan 2018 14:16

Jämförelsesats

Om

0f(x)g(x)

för alla x i integrationsintervallet så gäller:

a) om den generaliserade integralen med g(x) som integrand är konvergent så är integralen med f(x) som integrand också konvergent,

b) om den generaliserade integralen med f(x) som integrand är divergent så är integralen med g(x) som integrand också divergent.

Säg att den generaliserande integranden för g(x) är x+C men det nämnda intervallet är 0x1. Ska detta då tolkas som att den generaliserande integranden för g(x) är konvergent eller divergent? Om man tar hänsyn till intervallet så anser jag att den är konvergent, medan den är divergent utan ett begränsat intervall. Jag är osäker på hur jag ska tolka satsen. Innebär uttrycket "den generaliserande integranden" att intervall inte tas hänsyn till? Dvs exemplet ovan är divergent?

Jag sitter just nu med en uppgift som ger mig 011sin xdx varpå jag ser att 1sin x1x i det givna intervallet. Och 1xdx är divergent, medan jag anser att 011xdx är konvergent.

Uppgiftens integrand är divergent enligt facit, så då bör de även anse, enligt satsen, att integranden av 1x är divergent.

Har jag fel i att 011xdx är konvergent eller ska man inte ta hänsyn till intervallet när man talar om "den generaliserande integranden"?

Smaragdalena Online 73481 – Lärare
Postad: 11 jan 2018 14:46 Redigerad: 11 jan 2018 14:49

Vad menar du med "generaliserad integrand"? Det står aldrig så i satsen du har citerat. Där står det om generaliserade integraler och om diverse integrander, men aldrig om "generaliserande integrander".

Med enklare ord: Om du kan hitta en funktion g(x) som hela tiden är större än f(x) på hela intervallet och om integralen av g(x) är konvergent, så är integralen av f(x) också konvergent. Och tvärtom - om funktionen f(x) är mindre än g(x) på hela intervallet, och om integralen av f(x) är divergent, så är integralen av g(x) också divergent.

EDIT: Det skall vara "större än eller lika med" respektive "mindre än eller liknande", inte strikt olikhet.

EDIT 2: Eftersom 1/(sin x) ligger ovanför 1/x i intervallet, och 1/x är divergent, så är 1/(sin x) också divergent.

Svara Avbryt
Close