37 svar
455 visningar
Messi1010 är nöjd med hjälpen
Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 21:56

Jämntjock Stålbalk

Upp 109: Min första tanke är att man hade väll kunnat välja momentpunkten var som helst inom den 2 meters avståndet inom betongblocket. Problemet är att jag vet inte riktigt vart momentpunkten ska bestämmas och sedan tänker jag även vidare att mannens moment medurs kommer inte vara lika stora som momentet moturs fast blocket kommer ändå inte välta troligtvis vad är anledningen till det borde inte blocket vara i vila endast vid momentjämvikt?

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 7 feb 2021 22:04

Om stålbalken välter, så kommer den att rotera runt endera kanten av cementblocket, eller hur? 

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:06

Ja så jag ska antingen välja vid den högra eller vänstra hörnet av blocket? Och sedan eftersom ifall blocket välter när personen står i den högre ändan så borde momentpunkten väljas i det högra hörnet av stenblocket? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 7 feb 2021 22:15

Ja, räkna på båda möjligheterna.

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:19

Menar du att jag ska räkna både när momentpunkten är på det vänstra och högra hörnet när personen står i den högre änden? Ifall momentpunkten är vid det höra hörnet blir momentkraften från blockets tyngdkraft större fast ifall momentpunkten är vid det vänstra hörnet blir den mindre

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 7 feb 2021 22:22

Nej, räkna på den högra kanten när han står till höger och på den vänstra när han står till vänster. Balken är ju inte symmetriskt placerad. 

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:27

Okej vid den högra kanten blir kraftmomenten för personen 80*982*3=2357 NM

Balken får 500*9.82*1.5=7365

Kommer balken inte välta då eftersom tyngdkraften befinner sig innanför stödjeytan eftersom dess moment blir ju större än personens? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 7 feb 2021 22:34

Vad är de som är 1,5 i din beräkning? De andra siffrorna kan jag gissa mig till - och så har du väl glömt ett komma i 982 i den första beräkningen?

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:37

Ja det ska stå 9.82 fast i min beräkning är beräknat utefter att 982 är 9.82. 1.5 ska vara momentpunktens avstånd till balkens tyngd

Laguna Online 27822
Postad: 7 feb 2021 22:39

Jag tror det är bäst att räkna med båda kanterna i samtliga fall. 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 7 feb 2021 22:39

Då bör det stämma. Hur långt åt vänster kan gubben gå innan balken välter?

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:42
Laguna skrev:

Jag tror det är bäst att räkna med båda kanterna i samtliga fall. 

Ifall momentpunkten är i det vänstra hörnet så kommer momenten från personen vara större hade de inte inneburit att balken välter?

Laguna Online 27822
Postad: 7 feb 2021 22:43
Messi1010 skrev:
Laguna skrev:

Jag tror det är bäst att räkna med båda kanterna i samtliga fall. 

Ifall momentpunkten är i det vänstra hörnet så kommer momenten från personen vara större hade de inte inneburit att balken välter?

Jag förstår inte frågan. 

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:44
Smaragdalena skrev:

Då bör det stämma. Hur långt åt vänster kan gubben gå innan balken välter?

Fast vad är anledningen till att balken inte välter då den har en större moment är det på grund av att dess tyngdpunkt är innanför stödjeytan? För den andra borde ekvationen bli 250g=80*9.82*(4-x) vilket ger x=0.875 dvs 87 cm som den kan vara ifrån vänstra änden innan balken välter

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 22:45
Laguna skrev:
Messi1010 skrev:
Laguna skrev:

Jag tror det är bäst att räkna med båda kanterna i samtliga fall. 

Ifall momentpunkten är i det vänstra hörnet så kommer momenten från personen vara större hade de inte inneburit att balken välter?

Jag förstår inte frågan. 

Vad menade du med att det är bäst att räkna med båda kanterna i samtliga fall? 

Laguna Online 27822
Postad: 7 feb 2021 23:00

Du skrev "borde inte blocket vara i vila endast vid momentjämvikt?" och då tänkte jag att för att veta när balken inte tippar så måste man beräkna momenten runt båda kanterna.

Men givet att man vet att den ligger i vila från början så går det förstås bra att bara beräkna momentet runt den kant som personen står närmast. 

Messi1010 282
Postad: 7 feb 2021 23:03

Fast ifall momentpunkten hade varit vid den vänstra sidan så hade balkens moment varit mindre än personens moment hade den inte då vällt? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 8 feb 2021 08:38

Man kan ju se ganska snabbt att själva balken (utan gubbe) har sin tyngdpunkt ovanför stödytan, så den tippar inte av sig självt.

Messi1010 282
Postad: 8 feb 2021 19:50
Smaragdalena skrev:

Man kan ju se ganska snabbt att själva balken (utan gubbe) har sin tyngdpunkt ovanför stödytan, så den tippar inte av sig självt.

Så det är anledningen till att balken inte tippar trots att gubbens moment är mindre? Fast ifall momentpunkten hade varit vid den vänsta sidan av blocket så hade momentet från gubben varit större varför välter den inte då? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 8 feb 2021 23:23

Rita, räkna och lägg upp bilden och beräkningarna om du behöver mer hjälp!

Messi1010 282
Postad: 9 feb 2021 22:55

Om momentpunkten är på den högra sidan så blir momentet från personen 2357 Nm och från balken är det 7365 Nm dvs den är större. Så vad är anledningen till att balken inte kommer välta då den är större är det för tyngdpunkten är innanför stödjeytan?

Nästa fall är ifall momentpunkten är på den vänstra sidan. Då blir personens moment 3928 Nm och för balken blir den 2455 Nm dvs personen moment är större borde balken inte då välta?

 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 10 feb 2021 08:02

Åt vilket håll skulle balken välta om momentpunkten är i punkten a?

Laguna Online 27822
Postad: 10 feb 2021 09:03

Jag tyckte du skrev något helt obegripligt, men sen förstod jag.

Du skrev "Så vad är anledningen till att balken inte kommer välta då den är större är det för tyngdpunkten är innanför stödjeytan?"

Om man säger det där högt med paus på rätt ställe så förstår man, men att läsa det är inte lätt. Skiljetecken är bra att använda, så det borde stå så här:

   Så vad är anledningen till att balken inte kommer att välta då det är större?
   Är det för att tyngdpunkten är innanför stödjeytan?

"Den" i din mening syftar tydligen på momenten från meningen innan, men det borde vara "det" så är det tydligare.

Man ska inte rätta språk när inte frågan gäller språk, men det här var faktiskt svårt att förstå.

Messi1010 282
Postad: 10 feb 2021 10:04
Smaragdalena skrev:

Åt vilket håll skulle balken välta om momentpunkten är i punkten a?

Till höger då personens moment är större?

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 10 feb 2021 12:25

Hur skulle det gå till, menar du? Rita!

Messi1010 282
Postad: 10 feb 2021 15:08
Smaragdalena skrev:

Hur skulle det gå till, menar du? Rita!

Fast jag har ju ritat en bild ovan eller kommer balken inte kunna välta åt höger vid momentpunkten a eftersom betongblocket är i "vägen"?

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 10 feb 2021 15:20

Balken kan inte rotera runt den vänstra punkten eftersom cementblocket är ivägen.

Messi1010 282
Postad: 10 feb 2021 16:24

Ja ok då förstår jag och så om jag har förstått det rätt  så ska  momentpunkten antingen vara vid den vänstra kanten av cementblocket eller den högra beroende på uppgiften som i detta fall upp a och b och ifall momentpunkten är mellan den vänstra och högra kanten av cementblocket så kommer blocket inte kunna välta på grund av att cementblocket är ivägen?

Messi1010 282
Postad: 13 feb 2021 17:24

Finns det någon som kan möjligtvis bekräfta detta?

SaintVenant 3808
Postad: 15 feb 2021 00:57

Om mannen står längst till vänster beräknas dennes moment kring pivotpunkten i stenblockets vänstra hörn. Vice versa om mannen står till höger. Vi definierar en koordinat xx som löper från vänstra till högra sidan på balken.

Mannen står till vänster

Om mannen står vid x=0 mx=0 \ m är dennes moment kring pivotpunkten 80·9.82·4=3142.4 Nm80\cdot 9.82 \cdot 4 =3142.4 \ Nm. Balkens tyngd utövar ett motriktat moment med storleken 500·9.82·0.5=2455500 \cdot 9.82 \cdot 0.5 =2455. Eftersom mannens moment är större kommer balken välta.

Vi förstår strax att vi måste flytta mannen närmare pivotpunkten för att inte balken ska välta och vi får:

mmang·(4-x)-mbalkg·0.5=0m_{man} g \cdot (4-x) - m_{balk}g \cdot 0.5 = 0.

Vi får jämvikt om

x=4mman-0.5mbalkmman=1 mx = \dfrac{4m_{man}-0.5m_{balk}}{m_{man}}=1 \ m

Alltså. Om mannen står 1 meter in från vänstra änden eller längre välter inte balken runt vänstra hörnet. 

Mannen står till höger

Vi vet från Messis uträkningar att det inte spelar någon roll var mannen står på den högra sidan; balken kommer inte välta.

Messi1010 282
Postad: 15 feb 2021 22:29

Fast ifall mannen står till höger och momentpunkten är till höger är inte detta möjligt då blocket kan inte välta åt höger eftersom cementblocket är ivägen? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 15 feb 2021 23:11

Nej, för att tyngdpunkten hamnar ovanför stödytan även om mannen står längst till häger.

Messi1010 282
Postad: 15 feb 2021 23:14

Jag mena ifall mannen står längst till höger och momentpunkten är längst till höger är det då eftersom cementblocket är i vägen? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 15 feb 2021 23:23

Nej, för att tyngdpunkten hamnar ovanför stödytan även om mannen står längst till höger.

Messi1010 282
Postad: 15 feb 2021 23:34

Fast ifall mannen står längst till vänster och momentpunkten är längst till höger är det då eftersom cementblocket är i vägen? 

Smaragdalena 76320 – Lärare
Postad: 16 feb 2021 09:02

Om mannen är längst till vänster är momentpunkten också åt vänster, eftersom det är åt det hållet balken skulle falla då. Och om mannen står längst åt vänster är den sammanlagda tyngdpunkten utanför stödytan.

naturarecheck 1018
Postad: 3 feb 09:17

Om man sätter momentpunkten till en av betongblockets hörn måste det andra utgöra ett moment i och med att det utgör en normalkraft. Varför tar man inte hänsyn till den normalkraften?

SaintVenant 3808
Postad: 3 feb 15:48
naturarecheck skrev:

Om man sätter momentpunkten till en av betongblockets hörn måste det andra utgöra ett moment i och med att det utgör en normalkraft. Varför tar man inte hänsyn till den normalkraften?

För att man vid den här typen av gränsfallsberäkning antar att balken precis börjat släppa från det motsatta hörnet. Utan kontakt finns ingen normalkraft. 

Svara Avbryt
Close