1 svar
54 visningar
ninni 21
Postad: 4 nov 2020

Jämvikt

Undra lite angående jämvikt... visst har reaktant och produkt konstant koncentration, men innebär jämvikt i en reaktion också att reaktant och produkt har samma koncentration? Och vad händer isåfall när en jämvikt förskjuts? Ställer dessa frågor då jag såg en kurva som jag misstänker närmar sig jämvikt, men kan jämvikt uppnås då ett enzym gynnar en reaktion åt endast ett håll (eller kommer enzym att fungera åt båda hållen?)? Lägger in en liknande kurva här (bör nämna att jag inte har mer info till bilden än att det var en reaktion som redan från början hade ett enzym, undrar nu varför kurvan planar ut):

mag1 1535
Postad: 6 nov 2020

För enzymer pratar man om enzymets substrat som omvandlas till dess produkt. Under den enzymkatalyserade reaktionen förbrukas substratet och produkt bildas, så länge det går.  Hur länge det gå begränsas av: tillgången på substrat (tar det slut händer kan inte produkt bildas), ansamling av produkt (vilket kan hämma enzymet), reglering (i biologiska system, ändringar i pH m.m.), samt som du nämnde att jämvikt nåtts.

 

När jämvikt nåtts sker bildandet av produkt lika snabbt som förbrukningen av produkt (d.v.s. bildandet av substrat). Många enzymkatalyserade reaktioner kan gå åt "bägge hållen" (d.v.s substrat_A=> produkt_A, respektive produkt_A => substrat_A), men inte alla (fram för allt reaktioner där mycket energi frisätts under reaktionen eller när en av flera produkter inte kan fångas in av enzymet (t.ex. dekarboxyleringar där energi frisätts och en av produkterna koldioxid inte kan fångas in och sättas fast igen).

Substratets och produktens sammanlagda koncentration behöver inte vara konstant (vissa enzym ger upphov till två produkter, t.ex. vid hydrolysen av disackarider bildas två monosackarider).

 

Gällande bilden, och den sista frågan om jämvikt. Vid jämvikt gynnas vare sig bildandet av produkt eller substrat - utan de bildas lika snabbt, systemet är konstant över tiden. Bilden visar en reaktion där produktbildningen stannar av och produktkoncentrationen sedan är konstant, vilket skulle kunna förklaras med att jämvikt har uppnåtts.

 

Jämvikten kan så klart förskjutas, vilket är typiskt i biologiska system. Hur tror du det kan gå till?

Svara Avbryt
Close