20 svar
120 visningar
Yasaman 91
Postad: 11 mar 22:18 Redigerad: 11 mar 23:44

Jämvikt

Hej, jag har en labbrapport som ska skrivas klart och jag förstår inte hur koncentrationskvoten (Q) blir i provrör C, D och F. 

Här nedan kommer instruktionerna av laborationen:  Blanda 4-6 droppar järn(III)nitratlösning och 4-6 droppar kaliumtiocyanatlösning i en bägare. Späd med vatten till ca 25 ml. Tänk efter vilka molekyler och joner som finns i lösningen. Häll lösningen i de sex små provrören (ca 2,5 cm högt i varje provrör). Märk provrören A, B, C, D, E, F respektive G. Lösningen i provrör G ska du använda som jämförelselösning under hela laborationen. Jämvikten som ställer in sig direkt i bägaren är reaktionen nedan.  
 
Innan varje försök resonera om vad du tror kommer att hända vid tillsatsen av respektive lösning. Skriv ned dina antaganden. Tillsätt lösningen och iaktta sedan lösningens färg. Diskutera dina observationer och ta hjälp av jämviktsekvationen för reaktionen. 
  
Droppa lite järn(III)nitratlösning i lösningen i provrör A. Skriv ned dina observationer. Tillsätt gärna ytterligare järn(III)nitratlösning till provrör A. Skriv ned dina observationer.  
  
Gör likadant med provrör B men använd istället kaliumtiocyanatlösning.  
  
Gör likadant med provrör C men använd istället silvernitratlösning. 
  
Gör likadant med provrör D men använd istället dinatriumvätefosfatlösning. 
  
Till provrör E tillsätter du istället vatten så att lösningens volym fördubblas. Skriv ner dina observationer. Förklara det som sker vid tillsatsen. Är det bara fråga om utspädning eller förskjuts jämviktsläget? 

Gör likadant med provrör F men använd istället natriumfluorid. 
  
Redovisning: 
Diskutera resultaten i klassen och lämna in en skriftlig laborationsrapport. 

 

Vad jag har kommit framtill:

Jag har då kommit fram till att Q är nedanstående för provrör C. Dock förstår jag inte riktigt om AgSCN ska stå i täljaren eller om endast Ag och Nitrat ska stå som reaktanter i nämnaren.
 
Q= [FeSCN (+II)] + [AgSCN] / [Fe (+III)] × [SCN-] 
Q> K. Alltså går reaktionen mot reaktanterna snabbare än andra hållet.  

När det gäller de andra 2 provrören D och F hänger jag inte alls med. Hur ska jag beteckna Q?

I provrör D vet jag endast att Na+ närmar sig SCN- men binder sig ej fast och det förstår jag inte varför. 

Och att i provrör F reagerar Na+ med SCN- och F- med Fe(III+) men hur ska man sätta upp Q i detta fall? 

 Så jag skulle uppskatta om någon skulle svara mig för måste verkligen få denna uppgift klar och verkar helt lost. 

Pikkart 811
Postad: 11 mar 23:11

Lite rörig tråd, jag har svårt att utläsa vad du vill ha hjälp med. Har du skrivit ner reaktionsformler för alla försök och isåfall, vad fick du?

Yasaman 91
Postad: 11 mar 23:43
Pikkart skrev:

Lite rörig tråd, jag har svårt att utläsa vad du vill ha hjälp med. Har du skrivit ner reaktionsformler för alla försök och isåfall, vad fick du?

Förstår att det kan vara rörigt! Det jag vill ha svar på är vad blir Q (koncentrationskvoten) för reaktionen som sker i provrör C, D och F. 

Pikkart 811
Postad: 11 mar 23:53

Vad har du fått för reaktionsformler för respektive provrör?

Yasaman 91
Postad: 11 mar 23:58
Pikkart skrev:

Vad har du fått för reaktionsformler för respektive provrör?

Det enda reaktionen jag kan få fram är för provrör C för jag förstår inte hur man ska skriva de andra provrörens, D och F reaktionsformler. 

Jag har då fått för provrör C : 

Ag+ (aq)  + SCN- (ag) --) AgSCN  

Men vet inte ens om det är korrekt för den ursprungliga lösningen har reaktionen  Fe(+III) + SCN- = FeSCN (+II) och om man lägger till Silvernitrat borde inte dessa reaktanter då ingå i den ursprungliga reaktionen högra sida?

Silverjonerna bildar en fällning (ett svårlösligt salt) med tiocyanatjonerna. Hur påverkar detta koncentrationen av tiocyanatjoner? Hur påverkar detta jämvktsläget?

Yasaman 91
Postad: 12 mar 07:56
Smaragdalena skrev:

Silverjonerna bildar en fällning (ett svårlösligt salt) med tiocyanatjonerna. Hur påverkar detta koncentrationen av tiocyanatjoner? Hur påverkar detta jämvktsläget?

Det påverkar produktbildningen då Ag-jonerna binder sig till SCN- men hur betecknar man Q är min fråga? 

Är detta korrekt eller ej ?

Q= [FeSCN (+II)] + [AgSCN] / [Fe (+III)] × [SCN-] 

Q> K.

Ditt uttryck för Q ser konstigt ut. Det skall inte vara något plus i det uttrycket.

Yasaman 91
Postad: 12 mar 09:51
Smaragdalena skrev:

Ditt uttryck för Q ser konstigt ut. Det skall inte vara något plus i det uttrycket.

Jag menar såklart multiplikation I täljaren. Men blir det rätt då? Eller ska Ag joner och Nitrat joner vara med i nämnaren? För nu finns inte ens nitratjoner med här. 

Nitratjonerna är åskådarjoner, så de skall inte vara med i reaktionsformeln (eller jämviktskonstanten). Silvertiocyanatet skall inte heller vara med i uttrycket för jämviktskonstanten. Det skall vara precis samma jämvikt som tidigare.

Yasaman 91
Postad: 12 mar 11:26
Smaragdalena skrev:

Nitratjonerna är åskådarjoner, så de skall inte vara med i reaktionsformeln (eller jämviktskonstanten). Silvertiocyanatet skall inte heller vara med i uttrycket för jämviktskonstanten. Det skall vara precis samma jämvikt som tidigare.

Ok för Q är inte K utan Q betecknar man när en kemisk reaktion inte är vid jämvikt. Det är därför man exempelvis betecknar provrör A jämvikt med Q= (FeSCN +II)  / (Fe+III + X) (SCN-)

Där X betecknar den extra tillsätta Fe(+III) joner och det är det jag inte fattar hur jag ska göra på liknande sätt med de provrören C, D och F. 

Det är precis samma uttryck för att beräkna Q som att beräkna K, det är det som är själva vitsen.

Yasaman 91
Postad: 12 mar 14:19
Smaragdalena skrev:

Det är precis samma uttryck för att beräkna Q som att beräkna K, det är det som är själva vitsen.

Okej hur skulle du beteckna Q för provrör C då? 

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 12 mar 15:17 Redigerad: 12 mar 15:19

Den intressanta reaktionsformeln är Fe3+(aq) + SCN-(aq) <=> FeSCN2+(aq), så K=[FeSCN2+][Fe3+][SCN-]K=\frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}.

Innan man tillsätter silvernitratet är lösningen jämvikt, d v s Q=K=[FeSCN2+][Fe3+][SCN-]Q=K=\frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}. När man tillsätter silverjoner förbrukas tiocyanatjoner, d v s nämnaren blir mindre och Q blir större. För att kvoten skall bli lika med K behöver nämnaren växa, d v s reaktionen behöver gå åt vänster.

Jag tycker personligen att det är enklare att inte bry sig om att beräkna Q utan titta på reaktionsformeln istället. 

Yasaman 91
Postad: 12 mar 15:25
Smaragdalena skrev:

Den intressanta reaktionsformeln är Fe3+(aq) + SCN-(aq) <=> FeSCN2+(aq), så K=[FeSCN2+][Fe3+][SCN-]K=\frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}.

Innan man tillsätter silvernitratet är lösningen jämvikt, d v s Q=K=[FeSCN2+][Fe3+][SCN-]Q=K=\frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}. När man tillsätter silverjoner förbrukas tiocyanatjoner, d v s nämnaren blir mindre och Q blir större. För att kvoten skall bli lika med K behöver nämnaren växa, d v s reaktionen behöver gå åt vänster.

Jag tycker personligen att det är enklare att inte bry sig om att beräkna Q utan titta på reaktionsformeln istället. 

Okej, tack så mycket! Jag fick själv ut precis den K du fått men förstod inte riktigt hur Q skulle bli.

Men jag antar nu om jag förstått det du sa rätt att detsamma om att jämvikten förskjuts åt vänster gäller för provrör D och F? 

Vad tillsätts till provrör D respektive F? Vad kan de "nya" ämnena reagera med?

Yasaman 91
Postad: 12 mar 16:08 Redigerad: 12 mar 16:17
Smaragdalena skrev:

Vad tillsätts till provrör D respektive F? Vad kan de "nya" ämnena reagera med?

I provrör D tillsätts ju dinatriumvätefosfatlösning. Jag har hört att vätefosfat är ganska stabil och inte vill reagera, däremot attraheras Na+ joner till SCN- joner och koncentrationen av fria SCN- minskar. 

I provrör F tillsätts natriumfluorid och där antar jag att Na+ vill reagera med SCN- som i D och F- med Fe (+III). 

Och i båda dessa fallen antar jag då de fria jonerna av reaktanterna inte längre är tillgängliga blir nämnaren mindre och man måste motverka det och då förskjuts det åt vänster. Stämmer detta? 

Nej, järn(III)fosfat är ett svårlösligt salt. Hur påverkar det jämviktsläget?

Yasaman 91
Postad: 12 mar 17:07
Smaragdalena skrev:

Nej, järn(III)fosfat är ett svårlösligt salt. Hur påverkar det jämviktsläget?

Nu hänger jag inte riktigt med. Det är vätefosfat inte bara fosfat. 

Då läste jag fel.

Yasaman 91
Postad: 12 mar 17:42
Smaragdalena skrev:

Då läste jag fel.

Oki, men blir då det jag skrev rätt? :) 

Svara Avbryt
Close