4 svar
34 visningar
Elisa1279 är nöjd med hjälpen
Elisa1279 23
Postad: 13 aug 20:34

Jämvikt

Behöver hjälp med frågan nedan. 

Förklara med hjälp av reaktionsformler och kunskap i jämviktslära hur katalysatorn i bilens avgasrenare fungerar. Ange relevanta reaktionsformler och vilken katalysator som används.

Det står ingenting om hur bilens avgasrenare fungerar i kemi boken. Har sökt massor på nätet, men hittar inte några reaktionsformler som jag kan använda för att besvara frågan. 

 

Det jag vet sen tidigare om katalysatorer som jag kan koppla till jämviktslära är att en katalysator gör så att en reversibel reaktion går till jämvikt snabbare. Men att den aldrig kan ändra jämviktens läge. 

Teraeagle 19405 – Moderator
Postad: 13 aug 21:39 Redigerad: 13 aug 21:40

Jag tror inte du behöver känna till hur den fungerar i detalj. Det du bör känna till är i stora drag vad den gör. I avgaserna från motorn finns ämnen som kväveoxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten. Dessa är egentligen inte termodynamiskt stabila i atmosfären utan sönderfaller till de stabilare och mindre skadliga formerna kvävgas, koldioxid och vatten (skriv reaktionsformler för detta).

Problemet är att dessa sönderfaller ganska långsamt, så det finns mycket kväveoxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten kvar i avgaserna. Du bör känna till varför dessa ämnen är skadliga.

En bilkatalysator innehåller platina eller palladium och dessa har en katalyserande effekt. Du bör känna till vad en katalysator gör i största allmänhet, dvs får reaktioner att gå fortare. Ämnena i avgaserna kan adsorbera på katalysatorns yta och där skapa nya bindningar så att man får de stabilare, mindre skadliga produkterna.

Katalysatorn fungerar optimalt vid relativt höga temperaturer, dvs när den har värmts upp av avgaserna. Det gör att kallstarter på vintern är problematiska. Det kan vara så kallt i början av bilturen att man får ut ganska mycket av de skadliga ämnena i atmosfären i alla fall.

Elisa1279 23
Postad: 13 aug 21:45 Redigerad: 13 aug 21:47

Ok, tack för svaret. Är det alltså dessa reaktionformler jag ska använda mig av.

Kväveoxider som sönderfaller till kväve och syre: NO→N+O

kolmonoxid till koldioxid: CO +O2→ CO2

kolväten till koldioxid och vatten: CH4 + 2 O2→ CO2+ 2 H2O

Teraeagle 19405 – Moderator
Postad: 13 aug 22:18

Det går inte att skriva exakta reaktionsformler, men nåt åt

2NO —> N2 + O2

2CO + O2 —> 2CO2

C8H18 + 12,5O2 —> 8CO2 + 9H2O

”Kolväten” är ju en grupp av ämnen, men ”C8H18” beskriver ganska bra någon sorts genomsnittlig molekyl i bensin. 

Elisa1279 23
Postad: 13 aug 22:31

Tack så jättemycket för hjälpen!

Svara Avbryt
Close