1 svar
9 visningar
Emlial 61
Postad: 4 maj 14:00 Redigerad: 4 maj 14:03

Jämvikt vid ändrat tryck

Hej! Jag försöker lista ut varför mitt facit till två olika uppgifter i min kemibok har motstridiga svar.

 

1. Följande jämvikt ligger till grund för framställning av ammoniak 

N2 + 3H2 (jämviktspil) 2NH+ 92 kJ

Hur påverkas jämviktsläget av minskad volym (och därmed ökat tryck)

 

2. Vi studerar följande jämvikt som ligger till grund för framställning av vätejodid:

H+ I(jämviktspil) 2HI där ΔH = -13kJ

Hur påverkas jämviktsläget av minskad volym (ökat tryck)

 

Det jag kan konstatera är att

-Båda reaktionerna är exoterma, dvs det bildas energi vid reaktion. Detta kan jag tyda i fråga 2 då ΔH är negativt.

-Båda reaktionerna går från två reaktanter till en resultat, det vill säga antalet molekyler minskar då reaktionen går från vänster till höger.

-Vid ökat tryck går reaktionen åt det håll som bildas minst antal partiklar (molekyler) vilket betyder att reaktionen kommer att gå åt höger vid ökat tryck och minskad volym i båda reaktionerna.

 

Facit däremot säger att i uppgift 1 så kommer reaktionen gå åt höger, enligt min motivering. Medan i uppgift två så kommer reaktionen inte påverkas av tryckändringen. 

 

Jag förstår inte hur det är motiverat att det sker en jämviktsförskjutning i uppgift 1 men inte i uppgift 2. Varför det inte skulle ske någon förskjutning hos jämvikten i uppgift två förstår jag inte?

Emlial skrev:

Hej! Jag försöker lista ut varför mitt facit till två olika uppgifter i min kemibok har motstridiga svar.

 

1. Följande jämvikt ligger till grund för framställning av ammoniak 

N2 + 3H2 (jämviktspil) 2NH+ 92 kJ

Hur påverkas jämviktsläget av minskad volym (och därmed ökat tryck)

 

2. Vi studerar följande jämvikt som ligger till grund för framställning av vätejodid:

H+ I(jämviktspil) 2HI där ΔH = -13kJ

Hur påverkas jämviktsläget av minskad volym (ökat tryck)

 

Det jag kan konstatera är att

-Båda reaktionerna är exoterma, dvs det bildas energi vid reaktion. Detta kan jag tyda i fråga 2 då ΔH är negativt.

-Båda reaktionerna går från två reaktanter till en resultat, det vill säga antalet molekyler minskar då reaktionen går från vänster till höger.

Nej, i den andra reaktionen bildas det 2 HI, d v s antalet partiklar ändras inte.

-Vid ökat tryck går reaktionen åt det håll som bildas minst antal partiklar (molekyler) vilket betyder att reaktionen kommer att gå åt höger vid ökat tryck och minskad volym i båda reaktionerna.

 

Facit däremot säger att i uppgift 1 så kommer reaktionen gå åt höger, enligt min motivering. Medan i uppgift två så kommer reaktionen inte påverkas av tryckändringen. 

 

Jag förstår inte hur det är motiverat att det sker en jämviktsförskjutning i uppgift 1 men inte i uppgift 2. Varför det inte skulle ske någon förskjutning hos jämvikten i uppgift två förstår jag inte?

se ovan

Svara Avbryt
Close