3 svar
20 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1281
Postad: 25 mar 2020

Jämviktberäkningar

Vid beräkning av jämviktskonstanter där vi vet vad vi har innan jämvikt har ställt in sig. Då förhåller sig ju inte mängden vi har till hur förhållandena ser ut i reaktionen? Varför är det så? Men det som bildas vid jämvikt måste det ha samma förhållande som ämnena i reaktionen? Eller är det enbart förändringen av koncentrationen eller substansmängden som måste förhålla sig likadant som reaktanterna och produkterna gör till varandra?

Tack på förhand

852sol skrev:

Vid beräkning av jämviktskonstanter där vi vet vad vi har innan jämvikt har ställt in sig. Då förhåller sig ju inte mängden vi har till hur förhållandena ser ut i reaktionen? Varför är det så?

Om det inte är jämvikt, så kan man blanda de olika reaktoanterna och produkterna i vilka proportioner som helst, men ifall det är en jämviktsreaktion så kommer ju substansmängderna och koncentrationerna att ändras tills de stämmer med jämviktskonstanten. Om det finns för mycket av produkterna, så kommer reaktionen att gå åt vänster, om det finns för mycket av reaktanterna, så kommer reaktionen att gå åt höger. Vid jämvikt går reaktionen åt höger och reaktionen åt vänster lika fort - det reagerar hela tiden, men koncentrationerna ändras inte.

Men det som bildas vid jämvikt måste det ha samma förhållande som ämnena i reaktionen? Eller är det enbart förändringen av koncentrationen eller substansmängden som måste förhålla sig likadant som reaktanterna och produkterna gör till varandra?

Tack på förhand

Om man t ex har en produkt P som bildas av en reaktant R som är dyr och en reaktant r som är billig, så kan man blanda massor av r och bara lite R så kommer det att boldas P. Om man lyckas ta bort P från reaktionsblandningen, så kommer mer av reaktanterna att reagera med varandra så att det bildas mer P.

852sol 1281
Postad: 25 mar 2020

Så jämviktskoncentrationerna behöver inte förhålla sig likadant som molförhållandena i reaktionen?

Tack på förhand

Nej, jämviktsreaktionerna är jämvikter, reaktionen ställer in sig så att koncentrationerna av alla ämnen är sådana att jämviktsekvationenär uppfylld.

Svara Avbryt
Close